|
Avlägg kurser inom logistik på Hanken, och efter att du har avlagt tillräckligt många kan du bli antagen till magisternivån!
|
Hanken Svenska handelshögskolan har blivit utvald som ett av de 21 universitet globalt och enda nordiska universitetet, som deltar i serien Aiming Higher som görs av BBC StoryWorks.
|
Magisterutbildning i logistik och samhällsansvar studerar företagens relationer till omvärlden.
|
Utexaminerade studerande inom huvudämnet logistik och samhällsansvar
|
Forskarutbildningen vid Hanken
|
Magisterstudier i humanitär logistik eller logistik och samhällsansvar
|
Kandidatstudier logistik och samhällsansvar
|
Logistik och samhällsansvar kan väljas som huvudämne på magister- och doktorandnivå, samt som biämne på kandidat- och magistersnivå.
|
På den här sidan hittar du kontaktuppgifter för ämnet logistik och samhällsansvar.
|
Den här sidan handlar om institutionen för marknadsföring.