|
Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring.