|
Teamet för marknadsföring och kommunikation nås bäst på info@hanken.fi och består av följande personer: