| 19.01.2017

Andelen internationella sökande till de engelskspråkiga magisterprogrammen stabil

Ansökningstiden till Hankens engelskspråkiga magisterprogram gick ut onsdagen den 18 januari. Totalt hade Hanken 354 sökande.

Hanken är mycket nöjd med resultatet. Andelen internationella studerande har hållits på samma nivå som tidigare år och majoriteten av dessa är sökande utanför EU/EES-området. En skärpning av antagningskriterierna har gett kvalitativt bättre sökande. Antalet sökande sjönk från året innan, då Hanken i provsyfte lättade på antagningskriterierna. Att skärpa antagningskriterierna för årets antagning var för Hanken ett medvetet val.

- I årets ansökningsomgång har vi igen ställt striktare grundkrav än i den förra med syftet att locka motiverade sökande av hög internationell kvalitet. Vi är särskilt nöjda att andelen internationella sökande inte märkbart sjönk från i tidigare år, säger Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisningen vid Hanken.

- Hanken vill erbjuda det finländska näringslivet studerande av internationellt hög kvalitet. Ansökningssiffrorna visar att valet att införa striktare antagningskriterier samtidigt som vi inför terminsavgifter var rätt beslut. Detta visar också att finländsk utbildning är internationellt ansedd och att utbildning av hög kvalitet även får ha en hög prislapp, fortsätter Martikainen.

Hanken har även totalförnyat antagningssystemet för internationella sökande.

- Med det nya systemet strävar vi efter en mer effektiv antagningsprocess som är internationellt jämförbar. Vårt mål är att kunna publicera antagningsresultaten redan inom några veckor, berättar Tove Ahlskog-Pursiainen vid Hankens studiebyrå.

Tilläggsinformation ges av:

Minna Martikainen, prorektor
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460