| 17.03.2015

Ansökningstiden till Hankens kandidatutbildning är igång

Sök till Hankens kandidatutbildning under 17.3-9.4 genom den nationella gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi.

Ansökan gäller kandidatutbildningen som inleds hösten 2015 och ansökningstiden pågår från 17.3 till 9.4 kl. 15.00www.studieinfo.fi. Du kan också ansöka till kandidatutbildningen på basen av avlagda öppna universitetsstudier.

Hankens kandidatutbildning är för dig som gått gymnasiet och är intresserad av en internationell utbildning där du studerar samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Kandidatstudierna tar tre år och inkluderar en utlandsvistelse på 3-6 månader. En avlagd kandidatexamen vid Hanken ger dig rätten att fortsätta med magisterstudier.

Vi erbjuder utbildningen både i Helsingfors och Vasa och blir du antagen får du rätt att studera på någondera orten, inte båda.

Här kan du läsa mer om ansökningen, studiernas uppbyggnad, huvudämnen, utlandsvistelsen och språkkrav. Läs mer om på vilka olika sätt du kan bli antagen här.

Denna video ger dig en bra bild av hur den gemensamma ansökan går till. 

Har du frågor, kontakta gärna ansokan@hanken.fi. Lycka till!

(Under dagen kan det hända att den gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi fungerar långsamt och/eller problematiskt p.g.a. många besökare - vänligen ha tålamod och försök på nytt inom kort om du inte kommer vidare i din ansökan.)

Tags