Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Tidtabell för 2021 (OBS! Tidtabellen för augusti 2021 framåt är preliminär - ändringar kan ske

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Fr 29.1.2021
Fr 29.1.2021
Fr 26.2.2021 kl. 16.00 (virtuellt) Fr 26.2.2021
To 25.2 To 25.3   To 25.3
To 25.3 To 22.4  

To 22.4

 To 29.4 To 20.5   To 20.5
To 27.5 Ons 23.6 Ons 23.6 (preliminärt)  To 24.6 (preliminärt)
Fre 31.7

Fre 31.7*

  To 23.9
To 23.9 To 21.10   To 21.10
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12
       

Tidtabell för 2021 (OBS! Tidtabellen för augusti framåt är preliminär - ändringar kan ske

Inlämning av magister-avhandling Ansökan om betyg senast

Utbildnings-rådet godkänner
magister-
avhandlingar

Officiell betygsdag Festlig betygs-utdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-meddelandet
To 31.12.2020 Fre 29.1.2021 Ti 2.2-må 8.2 Fre 29.1.2021 Fre 26.2.2021 kl. 16.00 (virtuell)  Fre 26.2.2021
Sö 31.1 To 25.2 Ti 2.3-må 8.3 To 25.3   To 25.3
Sö 28.2 To 25.3 Ti 30.3-må 5.4 To 22.4   To 22.4
Ons 31.3 To 29.4 Ti 27.4-må 3.5 To 20.5  

To 20.5

Fre 30.4 To 27.5 Ti 1.6-må 7.6 On 23.6 On 23.6 (preliminärt) Preliminärt to 24.6
Lö 31.7 Lö 31.7 Ti 31.8-må 6.9

Lö 31.7*

  To 23.9
Ti 31.8 To 23.9 Ti 28.9-må 4.10 To 21.10   To 21.10
To 30.9 To 21.10 Ti 26.10-må 1.11 To 18.11   To 18.11
Sö 31.10 To 18.11 Ti 23.11-må 29.11 To 16.12 To 16.12 (preliminärt) Fre 17.12
Fre 31.12 To 27.1.2022 Ti 1.2-må 7.2 To 27.1.2022   To 24.2.2022

 

Tidtabell för 2021 (OBS! Tidtabellen för augusti 2021 framåt är preliminär - ändringar kan ske

Ansökan om betyg senast* Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet
Fr 29.1.2021 Fr 29.1 Fre 26.2.2021 kl. 16.00 (virtuell) Fr 26.2.2021
To 25.2 To 25.3   To 25.3
To 25.3 To 22.4   To 22.4
To 29.4 To 20.5   To 20.5
To 27.5 On 23.6 On 23.6 (preliminärt) To 24.6
Fr 31.7

Fre 31.7

  To 23.9
To 23.9 To 21.10   To 21.10
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12

*Information om betygsansökan
Du kan ansöka om betyg för doktorsexamen efter att du avlagt alla studieprestationer som krävs för doktorsexamen inklusive disputationen. Doktorsavhandlingen behöver inte ännu synas på studieutdraget.

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.

Observera att betygsutdelningarna för närvarande ordnas som virtuella tillställningar pga. coronapandemin.  

Kandidatfest ordnas i januari (Helsingfors)/oktober (Vasa) för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla (Helsingfors och Vasa) som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten. Ekonombrevsutdelningen ordnas i November i Helsingfors. Läs mer om examensfesterna.

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).