Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

 

Tidtabell för 2021
Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12.2021

 

     

Tidtabell för 2022

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet
Sö 9.1.2022* Fre 28.1.2022   To 3.3 preliminärt

To 3.3 preliminärt

 

To 31.3 preliminärt   To 31.3 preliminärt
Bekräftas senare To 28.4 preliminärt   To 28.4 preliminärt
Bekräftas senare To 19.5 preliminärt   To 19.5 preliminärt
Bekräftas senare On 22.6 preliminärt On 22.6 preliminärt On 22.6 preliminärt
Bekräftas senare Sö 31.7.2022**   To 22.9 preliminärt
Datum för hösten 2022 tillkommer senare      

*Du som önskar utexamineras i januari 2022 ansöker om betyg senast 9.1.2022 genom en elektronisk ansökan, som nås på denna sida. För att slutföra din betygsansökan ska du därtill göra en studieplan i det nya studieförvaltningssystemet Sisu. Utförliga anvisningar publiceras senare på webben. Ditt officiella betygsdatum är 28.1.2022 men betyget får du preliminärt i handen 3.3.2022. Observera dock att det senare datumet kan komma att justeras pga. att vi tar ibruk Sisu vilket innebär ändringar i betygsprocessen. I särskilda fall kan intyg över avlagd examen ges ut mellan 28.1.2022 och 3.3.2022, t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi).

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2022

För att du ska bli färdig inom läsåret 2021–2022 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du preliminärt i handen den 22.9.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 22.9.2022 Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2022 eller andra vägande skäl. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

Tidtabell för 2021

Inlämning av magister-avhandling

 

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
To 30.9 To 21.10 To 18.11   To 18.11
Sö 31.10 To 18.11 To 16.12 To 16.12

Fre 17.12.2021

Tidtabell för 2022

Inlämning av magister-avhandling Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet
Fr 31.12.2021 Sö 9.1.2022* Fre 28.1.2022   To 3.3.2022 preliminärt
Sö 31.1

To 3.3 preliminärt

 

To 31.3 preliminärt   To 31.3 preliminärt
Må 28.2 Bekräftas senare To 28.4 preliminärt   To 28.4 preliminärt
To 31.3 Bekräftas senare To 19.5 preliminärt   To 19.5 preliminärt
Lö 30.4 Bekräftas senare On 22.6 preliminärt On 22.6 preliminärt On 22.6 preliminärt
Sö 31.7 preliminärt** Bekräftas senare Sö 31.7.2022**   To 22.9 preliminärt
  Datum för hösten 2022 tillkommer senare      

*Du som önskar utexamineras i januari 2022 ansöker om betyg senast 9.1.2022 genom en elektronisk ansökan, som nås på denna sida. För att slutföra din betygsansökan ska du därtill göra en studieplan i det nya studieförvaltningssystemet Sisu. Utförliga anvisningar publiceras senare på webben. Ditt officiella betygsdatum är 28.1.2022 men betyget får du preliminärt i handen 3.3.2022. Observera dock att det senare datumet kan komma att justeras pga. att vi tar ibruk Sisu vilket innebär ändringar i betygsprocessen. I särskilda fall kan intyg över avlagd examen ges ut mellan 28.1.2022 och 3.3.2022, t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi).

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2022

För att du ska bli färdig inom läsåret 2021–2022 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du preliminärt i handen den 22.9.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 22.9.2022 Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2022 eller andra vägande skäl. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

Tidtabell för 2021

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12.2021

Tidtabell för 2022

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet
Sö 9.1.2022* Fre 28.1.2022   To 3.3 preliminärt

To 3.3 preliminärt

 

To 31.3 preliminärt   To 31.3 preliminärt
Bekräftas senare To 28.4 preliminärt   To 28.4 preliminärt
Bekräftas senare To 19.5 preliminärt   To 19.5 preliminärt
Bekräftas senare On 22.6 preliminärt On 22.6 preliminärt On 22.6 preliminärt
Bekräftas senare Sö 31.7.2022**   To 22.9 preliminärt
Datum för hösten 2022 tillkommer senare

*Du som önskar utexamineras i januari 2022 ansöker om betyg senast 9.1.2022 genom en elektronisk ansökan, som nås på denna sida. För att slutföra din betygsansökan ska du därtill göra en studieplan i det nya studieförvaltningssystemet Sisu. Utförliga anvisningar publiceras senare på webben. Ditt officiella betygsdatum är 28.1.2022 men betyget får du preliminärt i handen 3.3.2022. Observera dock att det senare datumet kan komma att justeras pga. att vi tar ibruk Sisu vilket innebär ändringar i betygsprocessen. I särskilda fall kan intyg över avlagd examen ges ut mellan 28.1.2022 och 3.3.2022, t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi).

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2022

För att du ska bli färdig inom läsåret 2021–2022 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du preliminärt i handen den 22.9.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 22.9.2022 Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2022 eller andra vägande skäl. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.

Observera att betygsutdelningarna för närvarande ordnas som virtuella tillställningar pga. coronapandemin.  

Kandidatfest har brukats ordnas årligen för dem som avlagt kandidatexamen och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsutdelningen.Läs mer om examensfesterna.

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).