Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna för inlämning av avhandling och elektronisk betygsansökan måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Tidtabell för 2022

Lämna in elektronisk betygsansökan senast*

Slutför betygs-ansökan i Sisu senast*

Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet
Sö 9.1.2022   Fre 28.1.2022   To 3.3 

To 3.3

  To 31.3   To 31.3
To 31.3   To 28.4    To 28.4
To 21.4 Sö 1.5 To 19.5    To 19.5 
To 19.5 Sö 29.5 On 22.6  On 22.6  On 22.6 
Sö 31.7 On 17.8 Sö 31.7.2022** To 22.9 To 22.9 
To 22.9 Må 3.10 To 20.10   To 20.10
To 20.10 Må 31.10 To 17.11   To 17.11
To 17.11 Fr 2.12 Ti 20.12   Ti 20.12

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2022

För att du ska bli färdig inom läsåret 2021–2022 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du preliminärt i handen den 22.9. Observera att tidtabellen är preliminär.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 22.9.2022. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2022 eller andra vägande skäl. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

 

Tidtabell för 2023 (preliminär)

Lämna in elektronisk betygs-ansökan senast*

Slutför betygs-ansökan i Sisu senast

Officiell betygsdag

Festlig betygs-utdelning

Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-
mejlet

To 12.1.2023

To 9.2.2023

Fr 27.1

 To 9.3.2023

Fr.o.m. 14.3

To 2.3

 To 9.3

To 30.3

 

To 30.3

To 30.3

 To 6.4

To 27.4 

 

To 27.4

To 27.4

Ti 2.5

To 18.5 

 

To 18.5

To 18.5

Ti 30.5

On 21.6 

On 21.6 (Bekräftas senare)

 

Må 31.7

Fr 1.9

Må 31.7**(Bekräftas senare)

To 21.9 (Bekräftas senare)

 

To 21.9

Ti 3.10

To 19.10

 

To 19.10

To 19.10

Ti 31.10

To 16.11

 

To 16.11

To 16.11

To 30.11

Ti 19.12

 

Ti 19.12

 

Tidtabell för 2022

Inlämning av magister-avhandling Lämna in elektronisk betygs-ansökan senast* Utbildnings-rådets möte Slutför betygs-ansökan i Sisu senast Officiell betygsdag Festlig betygs-utdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-
mejlet
Fr 31.12.2021 Sö 9.1.2022     Fre 28.1.2022   To 3.3.2022 
Sö 31.1

 To 3.3

    To 31.3   To 31.3
Må 28.2 To 31.3     To 28.4    To 28.4
To 31.3 To 21.4   Sö 1.5 To 19.5    To 19.5
Lö 30.4 To 19.5   Sö 29.5 On 22.6  On 22.6 On 22.6
Sö 31.7 ** Sö 31.7 26-31.8 Sö 4.9 Sö 31.7.2022** To 22.9 To 22.9
 
On 31.8 To 22.9 27-30.9 Må 3.10 To 20.10   To 20.10
Fr 30.9 To 20.10 24-27.10  Må 31.10 To 17.11   To 17.11
Må 31.10 To 17.11 25-30.11  Fr 2.12 Ti 20.12   Ti 20.12

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2022

För att du ska bli färdig inom läsåret 2021–2022 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du preliminärt i handen den 22.9. Observera att tidtabellen är preliminär.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 22.9.2022. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2022 eller andra vägande skäl. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

 

Tidtabell för 2023 (preliminär)

Inlämning av magister-avhandling

Lämna in elektronisk betygs-ansökan senast*

Utbildnings-rådets möte

Slutför betygs-ansökan i Sisu senast

Officiell betygsdag

Festlig betygs-utdelning

Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-
mejlet

Lö 31.12.2022

To 12.1.2023

25-27.1.2023

 To 2.2.2023

Fr 27.1

 To 9.3.2023

Fr.o.m. 14.3

Ti 31.1

To 2.3

23-27.2

 To 9.3

To 30.3

 

To 30.3

Ti 28.2

To 30.3

29-31.3

 To 6.4

To 27.4 

 

To 27.4

Fr 31.3

To 27.4

26-28.4

Ti 2.5

To 18.5 

 

To 18.5

Sö 30.4

To 18.5

24-26.5

Ti 30.5

On 21.6 

On 21.6(?)
(bekräftas senare)

 

On 31.5

Må 31.7

28-30.8

Fr 1.9

Må 31.7**
(bekräftas senare)

To 21.9(?)
(bekräftas senare)

 

Må 31.7 **

Må 31.7

28-30.8

Fr 1.9

 Må 31.7.2023**
(bekräftas senare)

To 21.9(?)
(bekräftas senare)

 

To 31.8

To 21.9

27-29.9

Ti 3.10

To 19.10

 

To 19.10

Lö 30.9

To 19.10

25-27.10 

Ti 31.10

To 16.11

 

To 16.11

Ti 31.10

To 16.11

22-24.11 

To 30.11

Ti 19.12

 

Ti 19.12

31.12.2023

 

..2024

Meddelas senare

Meddelas senare

 

 

Tidtabell för 2022

Lämna in elektronisk betygsansökan senast* Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet
Sö 9.1.2022 Fre 28.1.2022   To 3.3 

To 3.3 

To 31.3   To 31.3
To 31.3 To 28.4    To 28.4
To 21.4 To 19.5    To 19.5
To 19.5 On 22.6  On 22.6 On 22.6
Sö 31.7 Sö 31.7.2022** T0 22.9 To 22.9 
To 22.9 To 20.10   To 20.10
To 20.10 To 17.11   To 17.11
To 17.11 Ti 20.12   Ti 20.12

*Övergången från Oodi till Sisu innebär en ändring av hur examensbetygen framställs och kräver att studerandena i tillägg till den elektroniska betygsansökan på webben ansöker om utexaminering via sin studieplan i Sisu. Den elektroniska betygsansökan lämnas in enligt deadlinen ovan och du meddelas per e-post efter deadline med tilläggsanvisningar om när Sisu-studieplanen senast behöver vara ifylld.

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2022

För att du ska bli färdig inom läsåret 2021–2022 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du preliminärt i handen den 22.9. Observera att tidtabellen är preliminär.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 22.9.2022. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2022 eller andra vägande skäl. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

 

Tidtabell för 2023 (preliminär)

Lämna in elektronisk
betygsansökan senast*

Officiell betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet

To 12.1.2023

Fr 27.1

 To 9.3.2023

Fr.o.m. 14.3

To 2.3

To 30.3

 

To 30.3

To 30.3

To 27.4 

 

To 27.4

To 27.4

To 18.5 

 

To 18.5

To 18.5

On 21.6 

On 21.6(?)
(bekräftas senare)

 

Må 31.7

Må 31.7**
(bekräftas senare)

To 21.9(?)
(bekräftas senare)

 

To 21.9

To 19.10

 

To 19.10

To 19.10

To 16.11

 

To 16.11

To 16.11

Ti 19.12

 

Ti 19.12

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.

Kandidatfest har brukats ordnas årligen för dem som avlagt kandidatexamen och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsutdelningen.Läs mer om examensfesterna.

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).