Examensbetyg, betygsansökan och betygsutdelning

Information om examensbetyg och instruktioner för betygsansökan och betygsutdelning.

Examensbetyg

När du avlagt alla studier som krävs för din examen ska du anhålla om examensbetyg. Examensbetyget får du på anhållan, det skrivs inte ut automatiskt. Observera att du inte kan annullera din betygsansökan och att du efter att du ansökt om ditt examensbetyg inte kan höja vitsordet för en kurs som ingår i den examen. Du måste vara närvaroanmäld för den terminen då du får ditt examensbetyg.

Förutom examensbetyget får du också ett officiellt studieutdrag på svenska och på engelska samt ett så kallat diploma supplement, en engelskspråkig examensbilaga för internationellt bruk som beskriver närmare den examen som du avlagt och dess position i det finländska examenssystemet. Diploma supplement-bilagan följer en modell som utvecklats av Europeiska kommissionen, Europarådet och UNESCO/CEPES.

 1. När du har avklarat alla kurser (samt skrivit eller bestämt datum för mognadsprovet) som krävs för kandidatexamen kan du ansöka om betyg.
 2. Gå igenom vilka kurser som inkluderas i din kandidatexamen. Vi rekommenderar starkt att du diskuterar detta med en studievägledare i Teams före deadline för betygsansökan. Boka tid för genomgången via det elektroniska bokningssystemet: Helsingfors studerande / Vasa studerande. Ifall du inte har möjlighet att träffa en vägledare före deadline ska du i din betygsansökan bifoga ett inofficiellt studieutdrag (som du själv beställt i WebOodi) på vilket du markerat de kurser som inte ska ingå i din kandidatexamen och som överförs till magisternivån.
 3. Kontrollera i Hanna att du inte har obetalda avgifter eller - om du inte fortsätter med magisterstudier på Hanken - utestående boklån. 
 4. Kontrollera i WebOodi att ditt telefonnummer och din postadress stämmer, korrigera om felaktigt!
 5. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Notera att du får ett bekräftelsemejl då din betygsansökan har skickats in. Kontrollera att du fått bekräftelsemejlet (kontrollera också din skräppost) för att försäkra dig om att din betygsansökan har mottagits. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan.
  Betygsansökan genererar också din personliga länk till Kandidatrespons, den feedback-enkät som alla nya kandidater ska besvara. Notera att kandidatrespons används i Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell, och hela 3 % av den totala statsfinansieringen till universiteten baseras på svarsantal och resultat i Kandidatrespons. Reservera 20-30 minuter för att göra betygsansökan!
 6. Du får en bekräftelse om att du kommer att få betyg ca 5 dagar före betygsdagen till din Hanken-e-post. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet.
 7. Examensbetyget avhämtas vid Studentservice/receptionen i Helsingfors eller från studiebyrån i Vasa enligt det bekräftelsemeddelande du får ca 5 dagar före betygsdagen. Eventuell fullmakt sparas så länge som nödvändigt. Av säkerhetsskäl skickar vi inte originalbetygen per post till dig.
 1. När du har avklarat alla kurser, skrivit eller bestämt datum för mognadsprov samt lämnat in din magisteravhandling (den, och i vissa fall seminariet, behöver inte synas på studieutdraget ännu) kan du ansöka om examensbetyg.
 2. Kontrollera att alla studier som ska inkluderas i din examen syns på ditt officiella studieutdrag. Om du har prestationer utöver examenskravet kan du välja om du vill inkludera dem i din magisterexamen eller inte, ange i så fall detta då du fyller i betygsansökan. Om du väljer att inte ha med dem i examen får du på begäran efter betygsdagen ett skilt studieutdrag över dessa prestationer från Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.
 3. Kontrollera i Hanna att du inte har några ouppklarade boklån eller obetalda avgifter -> betala obetalda avgifter! 
 4. Kontrollera i WebOodi att ditt telefonnummer och din postadress stämmer, korrigera det som inte stämmer!
 5. Om du har en nyckel till Hanken ska du återlämna den till IB i Helsingfors/förvaltningen i Vasa. Det är även möjligt att skicka nyckeln i ett brev till IB tillsammans med namn och studienummer. Ifall det tillkommer en pantavgift, tar IB kontakt med dig när de mottagit brevet.
 6. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Notera att du får ett bekräftelsemejl då din betygsansökan har skickats in. Kontrollera att du fått bekräftelsemejlet (kontrollera också din skräppost) för att försäkra dig om att din betygsansökan har mottagits. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan. I samband med det fyller du även i Finlands ekonomers elektroniska enkät för nyutexaminerade magistrar som du automatiskt länkas till.  Obs Helsingfors studerande! Kryssa för ”Jag har lämnat tillbaka nyckeln till högskolan” och hämta nyckeln sedan till Hanken vid avhämtning av examensbetyg den 26.02 (mera information under punkt 5). 
 7. Du får en bekräftelse på att du kommer att få betyg ca 5 dagar före betygsdagen till den e-postadress du uppgett i din betygsansökan. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 dagar före examensdatumet.
 8. Din studierätt avslutas på betygsdatumet, och dina användarrättigheter till Hankens datanät samt e-post upphör dagen efter betygsdatumet.
 9. Examensbetyget ska avhämtas vid Studentservice/receptionen i Helsingfors eller från studiebyrån i Vasa enligt de anvisningar du får i det bekräftelsemeddelande som skickas ca 5 dagar före betygsdagen. Eventuell fullmakt sparas så länge som nödvändigt. Av säkerhetsskäl skickar vi inte originalbetygen per post till dig.
 1. När du har avklarat alla kurser och disputerat (doktorsavhandlingen behöver inte synas på studieutdraget ännu) kan du ansöka om examensbetyg.
 2. Kontrollera att alla studier som ska inkluderas i din examen syns på ditt officiella studieutdrag.
 3. Uppdatera ditt telefonnummer och din postadress i WebOodi.
 4. Kontrollera i Hanna att du inte har några ouppklarade boklån eller obetalda avgifter -> betala obetalda avgifter!
 5. Om du har en nyckel till Hanken (och inte är anställd vid Hanken) ska du återlämna den till IB i Helsingfors/förvaltningen i Vasa. Det är även möjligt att skicka nyckeln i ett brev till IB tillsammans med namn och studienummer. Ifall det tillkommer en pantavgift, tar IB kontakt med dig när de mottagit brevet.
 6. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Notera att du får ett bekräftelsemejl då din betygsansökan har skickats in. Kontrollera att du fått bekräftelsemejlet (kontrollera också din skräppost) för att försäkra dig om att din betygsansökan har mottagits. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan.
 7. Du får en inbjudan till betygsutdelningen/information om betygsdagen ca 5 dagar före betygsdagen till din Hanken-e-post.  Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet. Om det inte ordnas betygsutdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas - anvisningar finns i mejlet som du får.
 8. Din studierätt avslutas på betygsdatumet, och dina användarrättigheter till Hankens datanät samt e-post dagen efter utexaminering.

Betygsutdelningen är en liten festlig tillställning där rektor eller prorektor delar ut examensbetygen (kandidat- magister- och doktorsbetyg) och de utexaminerade bjuds på ett glas mousserande vin. I Helsingfors hålls betygsutdelningen vanligen i sessionssalen på andra våningen och i Vasa i promotionssalen på första våningen. Du får en inbjudan till betygsutdelningen ca en vecka före betygsdatumet till din e-post och ska bekräfta ditt deltagande. Betygsutdelning ordnas inte varje betygsdag. Om det inte ordnas utdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas!

De senaste betygsutdelningarna (juni 2020 och september 2020) har ordnats som virtuella evenemang.