| 15.03.2024

Kandidatstudenter kan ansöka om Fulbright stipendium för studier i USA

Inom ramen för Fulbright Finland Undergraduate Grant kan kandidatstudenter nu ansöka om stipendium för utbyte/freemover-studier i USA för läsåret 2024-2025.

Stipendieansökan för läsåret 2024–2025 är nu öppen inom:
•    Utbytesstudier
•    Freemover-studier
•    Examensstudier (för studiernas första år).

Du kan bekanta dig med rollen som programmets ambassadör, programmets fördelar och hur du gör en ansökan på Fulbrights nätsidor: www.fulbright.fi/undergraduate. Skicka in din ansökan senast 3.4.2024 kl. 10:00. Frågor om stipendiet och ansökan kan riktas till Emilia Holopainen (Emilia.Holopainen(at)fulbright.fi), Program and Alumni Networks Specialist, Fulbright Finland Foundation.

Deltagande i Fulbrigt programmet som freemover student kan godkännas som den obligatoriska utlandsvistelsen på kandidatnivå givet att det följer Hankens krav på freemover utbyte och kraven för den obligatoriska utlandsterminen. Kraven är att du bl.a. måste studera heltid (30 ECTS/termin) och utlandsvistelsen måste vara enhetlig om minst 3 månader. Mera information om freemover utbyten finns på Hankens webbsidor: https://www.hanken.fi/sv/node/33880