|
Information om tidtabell för utexaminering.
|
Information om examensbetyg och instruktioner för betygsansökan och betygsutdelning.
|
Information om kandidatavhandling, mognadsprov och kandidatbetyg