betygsutdelning

Händelse: 
20.12.2017 14:00
Location: 
Tillställningen är endast för den som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-Hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-Vasa(at)hanken.fi.
Händelse: 
22.9.2017 14:00
Location: 
Tillställningen är endast för den som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-Hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-Vasa(at)hanken.fi.
Händelse: 
16.12.2016 14:00
Location: 
Händelse: 
23.9.2016 14:00
Location: 
Händelse: 
22.6.2016 14:00
Location: 
Händelse: 
27.5.2016 14:00
Location: 
Händelse: 
19.2.2016 14:00
Location: