| 08.06.2022

Vikten att skapa värde tillsammans med människor under humanitära kriser

CERS humanitär kris
Det är ytterst relevant att idag ta människor som upplever sårbarhet under kriser i beaktan. På Cers-bloggen diskuterar Anu Helkkula vikten av att inkludera mottagarna och deras sårbarhetsupplevelser i att skapa hjälpinsatser.

“När sårbarhet ses som en upplevelse måste tjänsteleverantörer förstå att hjälp inte bara kan levereras – hjälp måste skapas tillsammans med människor som upplever sårbarhet. Denna förståelse blir särskilt viktig i situationer där sårbarhet upplevs långsiktigt.”

Läs inlägget här: CERS-bloggen