| 08.05.2023

Stereotyper och en maskulin kultur håller kvinnor i minoritet inom tekniken

Det har gjorts försök att öka antalet kvinnor inom teknikbranschen i årtionden. Det har dock inte lyckats: i Finland är bara vart femte proffs inom teknik en kvinna. Som orsak anges ofta att kvinnor saknar ett medfött intresse för teknik. Men bristen på intresse är inte orsaken utan följden: teknikbranschen är strukturerad för att vara maskulin.

Susanna Bairohs doktorsavhandling The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers belyser de faktorer som upprätthåller könsskillnader inom teknikbranschen.

Enligt Bairoh finns det flera sammanlänkade orsaker bakom de envisa skillnaderna, varav den mest grundläggande är att man kopplar matematiska färdigheter och teknik med manlighet. Dessutom gynnar en maskulin kultur män och stereotyper förstärker uppfattningen om mäns överlägsna kompetens. Tillsammans försvagar detta kvinnors tro på sina färdigheter och möjligheter samt minskar deras intresse för teknikbranschen.

-Vi pratar om en karriärstege inom tekniken, men det finns faktiskt två. Mäns och kvinnors karriärer ser väldigt olika ut. Kvinnors karriärstege är betydligt mindre attraktiv: den är rostig och full av olika återvändsgränder, säger Bairoh.

Bairoh konstaterar att betydelsen av kön inom teknikbranschen syns på många sätt. Mäns och kvinnors förväntningar och erfarenheter skiljer sig markant åt. I den allmänna debatten behandlas inte hur teknikbranschen har konstruerats för att vara manlig. Vikten av maskulin kultur och stereotypier märks inte, eller så underskattas den.

-I den allmänna forskningslitteraturen undrar man varför kvinnor inte är intresserade av teknik. I min doktorsavhandling framför jag att den verkliga orsaken till kvinnors lägre intresse är den bild som förmedlas av teknikens värld. Branschen och karriärmöjligheterna ser olika ut för män och kvinnor, säger hon.

Enligt Bairoh blir situationen inte bättre av att ständigt upprepa att kvinnor borde vara mer intresserade av teknik. Enligt Bairoh måste förändringen börja med att erkänna faktum: det handlar inte om medfödda skillnader mellan män och kvinnor, utan om en konstruerad maskulin kultur som baserar sig på en tanke om att män och teknik hänger ihop, medan kvinnor och teknik inte gör det.

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här:
The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers Opens in new window

Susanna Bairohs disputationstillfälle hålls fredagen den 12 maj kl.12 på Hanken och via Teams. Du kan delta via denna länk Opens in new window .

Opponent: Heather Hofmeister, Professor (Chair) of Sociology, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Kustos: Jeff Hearn, Svenska handelshögskolan