| 24.04.2015

Sommarkurser vid Hanken

Följande kurser kan avläggas vid Hanken sommaren 2015:

22011 Literature course, 8 sp, i fördjupade studier i Företagsledning och organisation. Tent 9.6.
Förkunskapskrav: A minimum of 22 ECTS credits in management and organization and completed Bachelor’s thesis.

3796 Advanced IP Law, 4 sp, fördjupade studier i Handelsrätt. Föreläsningar hålls 8-13.6.
Förkunskaper: IPL program students need to have completed at least 14 ECTS of program specific courses, including Fundamentals of Intellectual Property Law I (3774). Other students: basic courses on IP at master's level (14 ECTS) in equivalent courses.

5625 Litteraturkurs i svenska, 4 sp. Anmälan till kursen och bokvalet sker senast 22.6 och analysen av böckerna skall senast lämnas in den 31.7.

23076 Customer Experience in Digital Service and Technology*, 4 sp, i marknadsföring. Föreläsningar under tiden 3-28.8.2015.
Förkunskapskrav: Basic knowledge of marketing corresponding to one introductory course. The students are also expected to have passed assignment at first session. Presence at first session is mandatory.
Krav: Närvaroanmäld för hösten 2015 och kunskaper motsvarande kursen Marknadsföringsstrategi.

38005 Sustainable Logistics*, 4 sp, i Logistik och samhällsansvar. Föreläsningar under tiden 3-28.8.2015. Students are admitted on the basis of a pre-course assignment.
Krav: Närvaroanmäld för hösten 2015.

Russian Business Environment*, 4 sp, i Logistik och samhällsansvar. Föreläsningar under tiden 3-28.8.2015.
Krav: Närvaroanmäld för hösten 2015.

*Kurserna erbjuds både för Vasa och Helsingfors studerande och skall kunna avläggas samtidigt.

Related content