| 22.11.2023

Politiska och geopolitiska förändringar driver Kinas finansiella uppsving

Stadslandskap i horisonten med solljus bakom molnen
Kinas företagsekonomi genomgår en omvandling, formad av subtila, men ändå kraftfulla politiska förbindelser och geopolitiska spänningar. Den kinesiska valutan, renminbin, håller också på att bli en central aktör i den globala ekonomin, samtidigt som Kinas marknadsliberalisering och -expansion pågår.

I sin avhandling "Exploring the Financial Landscape of China: Political Connections, Geopolitical Uncertainty, and Renminbi Internationalization" utforskar Lidan Zhang politiska förbindelsers betydande inflytande och konsekvenserna av geopolitiska osäkerheter på företagens finansiella praxis i Kina.

Politiska allianser blir allt viktigare i företagens finansierings- och investeringsbeslut, vilket utmanar den traditionella synen på marknadsoberoende. Enligt Zhang är politiska band centrala för marknadsfluktuationerna och företagsbeteenden i Kinas unika ekonomiska miljö.

- Att förstå hur mäktiga personer inom politisk och ekonomisk strategi hör samman är verkligen viktigt för att tolka de finansiella flödena i Kina, hävdar Zhang. Mina resultat beskriver den kinesiska finanssektorn, där politiska förbindelser inte bara är tillfälliga utan avgörande för finansiellt beslutsfattande och marknadsbeteenden.

Kinas expansiva finansiella liberalisering har också lett till internationaliseringen av den kinesiska valutan, renminbin.  Zhang understryker att denna utveckling har långtgående konsekvenser för det globala finansiella systemet.

-Denna strategiska höjning av valutan beskrivs som ett avsiktligt resultat av Kinas expansiva ekonomiska reformer, som är kopplade till de politiska krafter som spelar en central roll vid finansiellt beslutsfattande i dagens Kina, förklarar hon.

Det här gör renminbin till en viktig aktör i den globala finansvärlden, vilket visar på Kinas ökande ekonomiska inflytande och landets strategiska manövrering inom den finansiella sektorn. Trenden understryker hur sammanflätad Kinas ekonomiska politik och politiska ambitioner är och det påverkar dynamiken i globala finansiella system.

Du kan läsa hela avhandlingen här:
Exploring the Financial Landscape of China: Political Connections, Geopolitical Uncertainty, and Renminbi Internationalization

Lidan Zhang disputerar på sin doktorsavhandling 24.11, klockan 12:00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Doktorsdisputationen hålls som en hybrid. Deltagare kan närvara på plats eller via videokonferens. Du kommer till videokonferensen via den här länken:
Doktorsdisputation Zhang

Opponent: Professor Iftekhar Hasan, Fordham University, USA
Kustos: Professor Gonul Colak, Svenska handelshögskolan