| 15.05.2024

OP Nyland ny medlem i Hankens partnerprogram

Två män och en kvinna står i en grupp och diskuterar utanför OP Nylands kontor
OP Nyland är den nyaste medlemmen i Hankens partnerprogram. – På Hanken studerar framtidens toppexperter och vi vill vara närvarande för att öka kännedomen om finansbranschen, säger HR-chef Jani Mikanmaa.

OP Nyland är den största banken inom OP-gruppen och ägs av sina ägarkunder. Banken har över 600 000 kunder och omkring 1300 anställda som jobbar med bank-, investerings-, försäkrings- och fastighetsärenden. OP Nylands värderingar är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

Porträttbild av OP Nylands Jani Mikanmaa
Jani Mikanmaa, HR-chef på OP Nyland.

Mikanmaa säger att man i och med samarbetet med Hanken gärna är närvarande i undervisningen, bland annat genom expertföreläsningar. OP Nyland vill också lyfta fram de olika karriärmöjligheter som finns.

– Vi anställer årligen över 60 sommarjobbare. Dessutom kan vi erbjuda praktikplatser tack vare vårt nationella praktikprogram på sex månader. Våra praktikanter har alla en lön på 3000 euro i månaden och får en egen mentor. Efter examen erbjuder OP Nyland varierande och intressanta karriärmöjligheter.

Mikanmaa rekommenderar Hankenstudenterna att studera så mångsidigt som möjligt om de är intresserade av en karriär inom finansvärlden.

– Mångsidiga studier är ett bra sätt att urskilja sig från massan. En av våra starka sidor är mångfalden av utbildningar bland våra medarbetare. Det har en positiv inverkan på vår arbetsgemenskap och är dessutom en konkurrensfördel.

Enligt Mikanmaa krävs förutom ett genuint intresse för finansbranschen också ambition och vilja att lära sig, något han konstaterar att Hankenstudenterna garanterat har.

– Finansbranschen är väldigt intressant. Den speglar situationen både i vårt samhälle och i världen i stort. Vår bransch påverkas alltid av ekonomiska konjunkturer och geopolitiska risker och katastrofer. Historien har ändå visat att vi på OP Nyland i över 120 år har varit förberedda på olika scenarier och tagit oss igenom dem.

Läs mer om OP Nyland:
OP Nyland

Läs mer om partnerprogrammet:
Hankens partnerprogram

Text: Jessica Gustafsson
Bild: OP Nyland