| 01.02.2024

Nominera Årets alumn 2024!

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets alumn 2024. Årets alumn utses på Hankendagen i Vasa 22 maj 2024.

Årets alumn är en person som i sin yrkesroll eller som privatperson är en inspirerande förebild i samhället. Alumnen har hållit kontakt med högskolan efter sin utexaminering och visat intresse för högskolans utveckling. Hanken vill via hedersomnämnandet uppmärksamma sina framstående alumner och understryka för allmänheten att personen är en Hankenalumn.

I år går Hankendagen av stapeln i Vasa och vi önskar därför att nomineringarna gäller en alumn anknuten till Hanken i Vasa. Den nominerade ska ha en examen från Hanken eller genomgått Hankens EMBA-program.

Nomineringstiden är 1.2-29.2.2024 och Hankens rektor fattar det slutgiltiga beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen. Du behöver inte själv vara alumn för att nominera. 

Nominera Årets alumn 2024

Läs mera om tidigare utnämningar här:
Årets alumn

Information om Hankendagen 2024 finns här:
Hankendagen 2024

Vid frågor kan du kontakta alumni@hanken.fi.