| 27.03.2024

Mandatum ny medlem i Hankens partnerprogram

Fasaden av Mandatums huvudkontor i Helsingfors
Den nyligen börsnoterade finanskoncernen Mandatum är ny medlem i Hankens partnerprogram. – Hanken erbjuder en mångsidig utbildning som går väl ihop med vår omfattande verksamhet på Mandatum. Det är en bra matchning, säger Joanna Kivi, som jobbar med rekrytering och arbetsgivarvarumärke på bolaget.

I och med samarbetet med Hanken hoppas Mandatum bland annat på att kunna lyfta fram bolaget som en potentiell arbetsgivare med mångsidiga arbetsmöjligheter för hankeiter med diverse bakgrund och kompetens. 

– Vi är ivriga över att vara med i det välplanerade partnerprogrammet för ett tätare samarbete med hankeiterna. Hos oss arbetar experter inom flera olika delområden och vi hoppas på att kunna erbjuda intressanta karriärmöjligheter där studenterna får en inblick i affärslivet och får lära sig av våra experter. På samma sätt vill vi lära oss av studenternas innovativa nytänk och kompetens. Vi besöker gärna Hanken för att berätta mera om vår verksamhet, aktuella teman inom vår bransch och arbetsmöjligheter, säger Kivi.

Joanna Kivi sitter på en soffa i Mandatums kontor.
Joanna Kivi på Mandatum.

Mandatum har omkring sjuhundra anställda med verksamhet främst i Finland och en del i Sverige och Luxemburg. Bolaget erbjuder bland annat kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande- och investeringstjänster, belönings- och pensionslösningar samt personlig riskförsäkring. Mandatum tillhandahåller tjänster för både företag och privatpersoner samt institutioner och kapitalförvaltningskunder. Värderingar som bolaget lyfter fram är nytta för kunden, modigt annorlunda och tillsammans som ett team. Som nyligen börsnoterat bolag är Mandatum i ett intressant skede och erbjuder många möjligheter till både nya och gamla medarbetare. 

Kivi berättar att Mandatum har två årliga praktikprogram och några praktikplatser längs året för de studenter som vill få en inblick i yrkeslivet och har ett intresse av att få arbeta med mångsidiga uppgifter inom branschen.

– Som trainee får man arbeta i en spännande, fartfylld och mångsidig miljö med ansvarsfulla  uppgifter tillsammans med de främsta experterna inom området. Vi har många medarbetare vars karriär på Mandatum inletts just via praktikprogrammet, berättar Kivi.  

När det gäller färdigheter ger studierna på Hanken en utmärkt utgångspunkt för arbetslivet, enligt Kivi. Hon betonar vikten av att ha en positiv, proaktiv och framåtsträvande inställning. 

– På Mandatum tror vi starkt att en kompetent och motiverad personal skapar grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. Därför satsar vi mycket på medarbetarupplevelse, företagskultur och personalens välmående. Alla medarbetare bidrar stort till arbetsglädjen här. Utöver kompetent personal utgör det starka varumärket och en lyckad investeringsverksamhet kärnan i Mandatums framgång. 

Finansbranschen är i ständig rörelse då det kommer till digitalisering, innovation, hållbarhet och reglering. Detta i sin tur ställer många krav på kompetensutvecklingen och på betydelsen av experter inom flera olika områden.

– I dagsläget löper exempelvis hållbarhet och samhällsansvar genom hela vår verksamhet. Andra aktuella teman är bland annat data och artificiell intelligens. Dessa öppnar upp till många intressanta möjligheter, konstaterar Kivi

18 företag är nu med i Hankens partnerprogram. Läs mer om partnerprogrammet här. Mer information om Mandatum hittar du här.