| 21.02.2024

Licensändringar för LSEG-Workspace

LSEG Workspace
LSEG-licensen har återställts till 14 dagar. Problemen med självregistreringen har också nu åtgärdats! Det finns också nya begränsningar för hur många Screener deals du kan ladda ner på en gång.

Under januari och början av februari fanns det ett tekniskt problem var självregistreringen inte fungerade. Det har nu fixats. Man kan nu registrera som vanligt. Samma 6 timmars fördröjning gäller var du får en e-post när licensen är aktiverad.
Data restriktionerna gäller Screener deals. Du kan bara ladda ner 200 Screener deals åt gången. Gränsen på 200 gäller för alla tillgångsklasser (asset class) med en gräns på totalt 1 000 per dag.