| 05.06.2015

Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 1 000 000 euro till Hanken

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beslutat att donera 1 000 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beslutat att donera 1 000 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stöda högklassig, internationell forskning inom ekonomi, medicin och teknik samt att stöda konst och kultur.

- Vårt ändamål är att stöda högklassig forskning och vi har sett att en satsning på Hanken ger resultat. Vi har stött Hanken via den tidigare medelinsamlingskampanjen HANKEN 100 och även via ett antal enskilda forskningsprojekt. En donation till den pågående kampanjen ser vi som ett sätt att försäkra att forskningen även i framtiden håller en hög nivå, säger stiftelsens styrelseordförande Nils Ittonen.

- Jag vill rikta ett varmt tack både personligt och å Hankens vägnar för den generösa donationen. Det gläder mig oerhört att Jane och Aatos Erkkos stiftelse valt att bidra till Hanken också i denna kampanj, säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Även Hankens blivande rektor Karen Spens gläder sig över det fortsatta engagemanget.

- Tack var denna donation kan Hanken fortsätta utvecklas som svenskspråkig, internationell och självständig handelshögskola med fokus på högklassig och konkurrenskraftig forskning och utbildning, säger Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har hittills samlat in 3,6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.
 

Mer information:
Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi