| 22.01.2024

Hankens resestipendier våren 2024

Hanken lediganslår personliga resestipendier att sökas av forskare, forskarstuderande, kandidat- och magisterstuderande samt nyligen utexaminerade alumner.

Stipendierna finansieras av Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. Sökande som även har ansökt om medel för samma ändamål från andra externa finansieringskällor prioriteras. Deadline för ansökningar är 15.3. För mera information om ändamålen och ansökningsprocessen vänligen se här.