| 27.03.2024

Hankens popularitet steg i år igen

Svenska handelshögskolans (Hanken) svenska kandidatprogram fick 2488 ansökningar (2023: 2148), 1680 till Helsingfors (2023: 1410) och 808 till Vasa (2023: 738) i den gemensamma ansökan som stängde 27.3.2024.

- Det är med glädje vi kan konstatera det stora antalet ansökningar till det svenska kandidatprogrammet. Det nya engelskspråkiga kandidatprogrammet fick 1337 ansökningar tidigare i år. Hankens goda rykte och våra utexaminerade ekonomers utmärkta sysselsättningsgrad är säkert en del av orsakerna till det stora intresset för båda våra kandidatprogram, säger Linda Gerkman, direktör för utbildning och digitala tjänster.

Under de senaste åren har ca 20% av de antagna studenterna till det svenska kandidatprogrammet haft finska som modersmål.

- Vi ser detta som en fin möjlighet att få svenskkunniga ekonomer ut i arbetslivet och erbjuder dessa studenter stöd och språkundervisning i svenska under de första åren. Intresset bland studenter från Sverige ser ut att vara lika starkt som ifjol. Ansökningstiden för dem pågår fram till mitten av april, säger Ida Borgar, chef för studentantagningen.

Ansökan till Hankens magisterprogram på engelska slog dessutom tidigare i år alla tiders rekord med 1738 sökande. Även doktorsutbildningen har varit populär och till den antogs i år 22 doktorander av totalt 174 sökande.

Ansökningssiffrorna som uppgetts i denna artikel är preliminära.

Urvalsprov våren 2024

Hankens kandidatutbildning är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning där 60 % av studenterna antas på basis av sina studentexamensbetyg och 40 % antas på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet är gemensamt för alla universitet i Finland som erbjuder ekonomutbildning. Hanken arrangerar urvalsprov för ekonomutbildning den 4.6.2024.

Sökande har i ansökningsblanketten valt på vilken ort hen skriver provet. Hanken arrangerar urvalsprovet i Hankens huvudbyggnad på Arkadiagatan 22 och på Runebergsgatan 14-16 i Helsingfors. Sökande får ett meddelande med närmare instruktioner i vilken byggnad hen skriver urvalsprovet några dagar före provet.

För mera information om antagningen, kontakta Hankens ansökningsservice (ansokan@hanken.fi).