| 21.12.2016

Hankens medelinsamlingskampanj når 7 miljoner euro

Liikesivistysrahasto donerar 250 000 euro till Hanken. I och med denna donation når Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS sjumiljonersträcket.

Donationen är Hankens andel av stiftelsens beslut att donera 2,5 miljoner euro till tio finska universitet för att främja ekonomisk forskning och utbildning. Donationsbeslutet baserades på följande kriterier; universitetens akademiska framgång inom vetenskaplig forskning, och universitetens samhälleliga genomslagskraft, mätt i antal ekonomer och ekonomiedoktorer. Donationsbeslutet baseras också på de donationer Liikesivistysrahasto mottagit inom ramen för universitetens områden under de senaste 15 åren.

- Vi är mycket tacksamma för denna donation och uppskattar att beslutet baserar sig på faktiska kriterier. Det signalerar att Hankens insats når långt och att vår framgång gagnar samhället i stort, säger rektor Karen Spens. 

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 7,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola. 

För mera information var god kontakta fundraisingchef Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, tfn 040-560 59 64.