| 13.10.2021

Hankendagen 2021: Team och ledarskap i fokus

Hankendagen 2021 - Susan Duinhoven, Mats Ehrnrooth och Camilla Wardi
Hur skapa en atmosfär som stöder team att uppnå framgång? Och hur leda en organisation mitt i förändring? Bland annat dessa frågor diskuterades på årets Hankendagen Navigating Transformation – do you have what it takes?, som direktsändes från Hanken i Helsingfors den 8 oktober med rekordpublik. 

Se den inspelade sändningen här Opens in new window .

Bildgalleri från Hankendagen hittar du här Opens in new window .

En av gästerna var Sanoma Groups vd, holländaren Susan Duinhoven, som blev invald i Sanoma Groups styrelse 2015 och kort därefter utsedd till vd för bolaget. Uppgiften hon haft har inte varit lätt i och med att hon leder ett bolag i en bransch som genomgått och fortfarande genomgår enorma förändringar på grund av digitaliseringen.

Det har bland annat gällt att hitta metoder för att få kunderna att betala för digitalt medieinnehåll. Sanoma Group har under Duinhovens ledning också investerat allt mera i produktion av läromedel och i dag är bolaget, som tidigare i första hand fokuserat på media, ett av de ledande företagen i Europa inom läromedelsproduktionen.

Hankendagen 2021 - Camilla Wardi intervjuar Susan Duinhoven
Camilla Wardi intervjuar Susan Duinhoven (till höger).

Det är framför allt två saker som Duinhoven betonar när hon beskriver sitt ledarskap:  kundfokuset och teamen.

- I allt vi gör har vi frågat oss vad kunden vill ha och hur vi kan svara på det. I teamen lär vi oss av kollegerna och ingen behöver ha all kunskap själv.

Enligt Duinhoven formar teamen sig själva. De är enligt henne också självkorrigerande.

- Team kan komma på saker som du aldrig skulle kunna komma på själv. Ibland hjälper det att kasta fram förslag, teamen hittar sedan på de bästa lösningarna.

”Respektera varje teammedlem”

Hankendagen 2021 - Jukka Jalonen
Jukka Jalonen

Jukka Jalonen, huvudtränare för herrlandslaget i ishockey, har under sin karriär lett Finlands landslag tre gånger till guld i världsmästarskapet. När uppgiften är att leda ett team eller en organisation till framgång betonar han att man måste utgå från värden. Till lejonens värden hör bland annat att teamet är stolt och tacksamt för att få representera Finland, att det spelar osjälviskt ihop och att teammedlemmarna stöder varandra och ger sitt bästa.

- Vi tolererar olika personligheter och också svåra stunder. Öppen kommunikation, att vi litar på oss själva och varandra och respekterar varje teammedlem är också viktiga ingredienser för att uppnå framgång, säger Jalonen utgående från sin erfarenhet.

Teamandan och atmosfären är enligt Jalonen i nyckelposition när det gäller att skapa ett framgångsrikt team.

Hur viktigt är ledarskap egentligen, och viktigt för vad?

Hurdant ledarskap borde man då utveckla? Enligt Mats Ehrnrooth, professor i företagsledning och organisation på Hanken, finns det ingen konsensus om den saken. En del forskare anser att vi redan har kunskap om vad bra ledarskap är, medan han själv anser att vi måste ställa frågor kring det och kombinera två forskningsområden som tidigare i stort sett utvecklats separat. Det ena fokuserar specifikt på det personliga ledarskapsbeteendet, och den andra på HRM-system. Genom att kombinera information om hur anställda utvärderar dem båda kan vi få en bättre bild av hur viktigt det personliga ledarskapsbeteendet är.

Hankendagen 2021 - Mats Ehrnrooth
Mats Ehrnrooth

- Ledare är givetvis viktiga i en organisation, men ser vi till exempel på frågor som engagemang, arbetstillfredställelse, stressnivåer och villighet att rekommendera en organisation som arbetsgivare till andra kan vi se att HRM-systemet verkar ha en större inverkan på dessa än vad ledarskapsbeteendet har, visar Ehrnrooth utgående från empiriskt material från nationella och internationella forskningsprojekt som han medverkar i. Å andra sidan verkar ledarskapsbeteendet vara viktigt för hur kollektiv och team fungerar.

I Hankendagens program ingick också ett välkomsttal av rektor Karen Spens. Därtill mottog högskolan en stor donation av alumnen Kurt Björklund och Heidi Schauman utsågs till Årets Alumn Opens in new window .

Nästa Hankendag ordnas i Vasa den 12 maj 2022.

Text: Maria Svanström
Foto: Pia Pettersson