| 17.06.2021

Hanken strävar efter att engagera studenterna ännu mer i hållbarhet

Hanken Svenska handelshögskolan fick erkänsla för sin samhällspåverkan och satsningar på hållbarhet när resultaten i den globala Positive Impact Rating offentliggjordes den 17 juni 2021. Hanken var en av 47 handelshögskolor från 21 länder världen över som deltog i undersökningen i år och uppnådde nivå 3 av 5.

PIR är en klassificering av studenter för studenter. För andra gånger fick studenter världen över utvärdera den positiva inverkan på omvärlden deras lärosäten har. Handelshögskolornas positiva inverkan sträcker sig längre än enbart affärer och ekonomi, det finns också ett behov av att ha en positiv inverkan på samhället som helhet.

”Vi studenter på Hanken vill få kunskapen och verktygen för att få till stånd en positiv förändring i samhället. Det finns alltid utrymme för förbättringar, men vi är glada att Hanken tar detta ämne på allvar och vill hjälpa oss studenter att engagera sig i frågan, säger Daniel Karlsson, ordförande för Hankens studentkår, SHS.

Studenterna bedömde hur Hanken tar itu med samhälleliga och hållbara utmaningar och förbereder sina studenter för att bli ansvariga företagsledare. Datainsamlingen i Hanken organiserades och leddes av SHS. I år svarade endast 48 elever på undersökningen, men det ger ändå en acceptabel inblick i vad studenterna tycker och vilken riktning de vill att skolan ska ta. Att delta i PIR visar att Hanken uppskattar studenternas feedback.

”Resultaten av undersökningen indikerar att vi är på väg i rätt riktning, men visar också på att det finns mycket utrymme för förbättringar. Studenternas ärliga åsikter ger konkreta nya idéer för studentengagemang och också institutionella åtgärder för hållbarhet och samhällspåverkan de närmaste åren. Det har definitivt gett en drivkraft för oss att vidta starka åtgärder för uppfylla våra hållbarhetslöften”, säger Sanchi Maheshwari, koordinator för samhällsansvar vid Hanken.

I undersökningen mäts handelshögskolornas inverkan genom bland annat kultur, utbildningsprogram, undervisningsmetoder och institutionen som förebild.

Mer information om PIR och rapporten för 2021 » Opens in new window  

PIR skapades av handelshögskoleexperter tillsammans med globala icke-statliga organisationer - WWF, Oxfam och UN Global Compact. Internationella studentföreningarna oikos, AIESEC och Net Impact är också en del av PIR.