| 09.12.2022

Hanken har nya samarbetsavtal om studentutbyte i Frankrike

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med SKEMA Business School och ESCP Business School i Frankrike. Studerande kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 31.01.2023 för höstterminen 2023.

Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chefen för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi).

SKEMA Business School 

https://www.skema.edu/
SKEMA Business School är en fransk handelshögskola som grundades 2009 då CERAM Business School och Groupe ESC Lille gick samman. SKEMA Business School är internationellt ackrediterad (AACSB, EQUIS). Handelshögskolan har ca 10 000 studerande vid sina 9 campus världen över. Ett utbyte via Hankens utbytesprogram äger rum vid Sophia Antipolis-campuset. Årligen tar handelshögskolan emot över 450 utbytesstuderande. 

Ort: Sophia Antipolis (teknikpark nordväst om Antibes)
Nivå: kandidatnivå
Antal utbytesplatser: 1 studerande/hösttermin och 2 studerande/vårtermin
Språk: Engelska
Kurser: 30 ETCS. Information om kurser hittar du i kurskatalogen (BBA course catalogue) som du kan ladda ner här.

Terminer:  
hösttermin: augusti/september - december
vårtermin: januari – april/maj
För detaljerad terminsplan se BBA academic calendar som finns att ladda ner här.

Boende: SKEMA Business School erbjuder inte campusboende. Högskolan erbjuder inkommande utbytesstuderande hjälp med att hitta boende via en boendeportal (housing portal). De flesta studenterna som studerar vid Sophia Antipolis campuset bor i de närliggande städerna Antibes eller Juan les Pins. 
Mer information för inkommande utbytesstuderande: Study at SKEMA as an exchange student.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

 

ESCP Business School 

https://escp.eu/
ESCP Business School är en fransk internationellt ackrediterad (AACSB, EQUIS) handelshögskola. ESCP Business School grundades år 1819 och anses därmed vara världen äldsta handelshögskola. Handelshögskolan har över 9 000 studerande på 6 campus runtom i Europa. Ett utbyte via Hankens utbytesprogram äger rum vid campuset i Paris.

Ort: Paris
Nivå: magisternivå
Antal utbytesplatser: 2 studerande/termin
Språk: Engelska eller franska

Kurser: 30 ECTS. Kurser kan väljas bland ca 70 valfria kurser inom Master in Management programmet. Det finns två typer av valfria kurser, kurser värda 5 ECTS som pågår hela terminen (30-hour electives) och kurser värda 2,5 ECTS som pågår halva terminen (15-hour electives). En lista på 30-hour electives finns här och en lista på 15-hour electives här.

Terminer: 
hösttermin: september – december
vårtermin: januari – april
För detaljerad terminsplan se ESCP Business School fact sheet i Mobility Online portalen.

Boende: ESCP erbjuder inte campusboende. Högskolan erbjuder inkommande utbytesstuderande hjälp med att hitta boende via en boendeportal (housing platform).

Mer information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!