| 15.11.2023

Hanken har nya samarbetsavtal om kandidatutbyte i Frankrike och Kanada

Hanken har signerat avtal om kandidatutbyte med ESSEC Business School i Frankrike och University of Calgary, Haskayne School of Business i Kanada. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 31.1.2024 för höstterminen 2024. Kort information om de nya samarbetsuniversiteten/handelshögskolorna finns här under.
Mer information fås också av chefen för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi).

ESSEC Business School

https://www.essec.edu/en/

ESSEC Business School är en internationellt ackrediterad (AACSB, EQUIS, AMBA) handelshögskola grundad 1907. ESSECs program placerar sig högt i flera internationella rankningar. ESSEC har ca 7200 studerande vid sina 4 campus (Cergy, Paris-La Défense, Rabat och Singapore). Ett utbyte via Hankens utbytesprogram äger rum i Cergy-Pontoise, som ligger ca 35 minuter utanför Paris. 

Ort: Cergy-Pontoise (35 minuter utanför Paris) 
Nivå: kandidatnivå
Antal utbytesplatser: 2 studerande/termin 
Språk: Engelska
Kurser: 30 ETCS. Du väljer kurser från tredje och fjärde årets ESSEC Global BBA program. En kurslista och information hittar du här: ESSEC BBA Exchange program - Course offer
Terminer:  
- hösttermin: slutet av augusti – 22 december
- vårtermin: ca 20 februari – mitten av juni
För detaljerad terminsplan se ESSEC Global BBA Factsheet: 

Boende: ESSEC erbjuder boende i Cergy i tre olika bostadshus för studerande. Se mer om de olika alternativen i ALEGESSECs broschyr: 

Mer information för inkommande utbytesstuderande hittar du här. 

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

 

University of Calgary Haskayne School of Business 

https://haskayne.ucalgary.ca/

University of Calgary grundades 1966 och dess handelshögskola 1967. Haskayne School of Business är AACSB ackrediterat och har ca 4050 studerande.

Ort: Calgary, Alberta
Nivå: kandidatnivå
Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin
Språk: Engelska 
Kurser: Minimum 5 kurser/termin = 30 ECTS. 
Du kan se på kursutbudet på universitetets webbsida för inkommande utbytesstudenter (scrolla ner till Selecting & registering in courses). Notera att du ska söka på olika ämnen för att få en översikt över alla kurser (ex. Accounting, Economics, Management Studies, Marketing etc). Du kan välja kurser från 300 och 400 level (kurser för studerande på andra, tredje och fjärde året), eventuellt också någon kurs från 200 level (junior level).
Terminer: 
- hösttermin: 1 september – ca 20 december
- vårtermin: 1 januari – slutet av april
För detaljerad terminsplan se UCalgary Fact Sheet:

Boende: Det erbjuds möjlighet att ansöka om boende på campus, men studentboende garanteras inte. Studenterna kan också välja att söka privat boende och UCalgary har listat olika möjligheter. Studenterna rekommenderas ansöka i mycket god tid om boende och därför rekommenderas att du ansöker om boende genast du fått veta av Hanken att du fått en utbytesplats till UCalgary (du behöver alltså inte vänta på att UCalgary har accepterat den ansökan du ska göra till UCalgary). Mera om boende hittar du här.

Mer information för inkommande utbytesstuderanden finns på universitetets webbsida för inkommande utbytesstudenter. 

Bekanta dig också med landets seder och kultur!