| 23.11.2023

Hanken är med och boostar Finlands rymdekonomi

Jorden sett från rymden
Rymdindustrin är på frammarsch världen över och Svenska handelshögskolan (Hanken) tar sikte på att främja Finlands rymdekonomi. Ett nytt nordiskt projekt ska öka förståelsen för de mångsidiga möjligheter som satellitdata erbjuder.

För Finlands del handlar rymdteknologi inte om rymdraketer utan kubsatelliter, det vill säga små satelliter som går att bygga ihop med varandra och som cirkulerar runt jorden.

Porträttbild av Peter Björk
Peter Björk

– Satelliterna kan till exempel mäta vind, luftfuktighet, utsläpp eller angrepp på skogar av skadliga insekter, berättar Peter Björk, professor i marknadsföring på Hanken.

Hanken deltar tillsammans med en rad universitet och forskningsinstitut från Norge, Sverige och Finland i projektet Boosting Space Business - the Aurora Region Space Economy Ecosystem (AuroraSpace). Projektet leds av Vasa universitet.

Målet med projektet är att stärka Finlands expertis inom rymdteknologin och skapa möjligheter för tillväxt genom nystartade företag.

– Vi måste kunna göra affärer på den teknologi som utvecklas och det är här som Hanken kommer in med vår kompetens gällande strategier, innovationer och affärsmodeller. När vi pratar om rymdteknologi är också investeringar och riskkapital avgörande.

Björk efterlyser ett tätare samarbete mellan olika företag, exempelvis de som tillverkar komponenter till satelliterna, de som bygger ihop dem och de som utför testerna.

– Vi behöver mötesplatser för företag som på sätt eller annat är engagerade i rymdindustrin. I dag saknas en klar struktur.

En annan viktig målsättning med projektet är att kartlägga vilka företag som kunde ha nytta av den information som satelliterna samlar.

–  Vi måste kommunicera vad man kan göra med satellitdata så företag förstår hur de kan använda informationen i sin verksamhet och sitt utvecklingsarbete för att bli mer konkurrenskraftiga.

Björk nämner skogsindustrin som ett exempel på en bransch där man kunde utnyttja satellitdata i högre utsträckning. Förutom att snabbare få koll på angrepp av exempelvis barkborrar och på så sätt minimera skadan kunde man till exempel få information om vilken den optimala rutten för skogsavverkning i ett större skogsparti är.

Björk säger att också exempelvis hamnar kan få värdefull logistikinformation via satelliter.

– Med hjälp av satellitdata kan man optimera flödesschemat i hamnar så att fartyg som ska lossa inte behöver ligga på redd utan kan anpassa farten och anlända då det finns plats i hamnen. Det här kan också ha en positiv inverkan på miljön.

Projektet AuroraSpace, som startade i oktober 2023 och håller på i tre år, är en fortsättning på rymdprojektet Kvarken Space Center.

Text: Jessica Gustafsson