| 05.12.2023

Entreprenörskap kan ibland handla om att hålla ut

Höga bergstoppar ovanom molnen
Även om entreprenörer har hyllats som hjältar som kan skapa sig ett eget kungarike och göra världen till en bättre plats, breddar ny forskning denna bild genom att utforska entreprenörskapets skuggsidor.

Många entreprenörer möter svåra utmaningar och tvingas göra uppoffringar eller uppleva misslyckanden och har en negativ självbild under längre tidsperioder. I sin avhandling undersökte Trang Thi Quynh Dinh entreprenörskapet som en uthållighetsprocess. Med uthållighet menas förmågan att uthärda eller klara motgångar utan att ge upp.

Dinh studerade entreprenörer på landsbygden, chaufförer för en app-baserad taxitjänst som Uber och entreprenörer från svåra förhållanden i Amerika, Vietnam samt Sydkorea och forskningsresultaten visar på fall där uthållighet är en del av entreprenörsprocessen.

- Bortsett från fysiska och materiella utmaningar kan entreprenörer från svåra förhållanden, som förblir små och ofta får överleva på marginella inkomster, drabbas av psykiska påfrestningar på grund av samhällets heroiska syn på entreprenörer, hävdar Dinh.  

Dinhs avhandling beskriver ett entreprenörskap som uppmärksammar mänsklig sårbarhet och svagheter samtidigt som man betonar beslutsamheten att uthärda och i slutänden övervinna sådana utmaningar. Den ger värdefulla insikter som kan hjälpa entreprenörer att ta itu med olika utmaningar som de upplever på sin resa.

- Medan landsbygdsentreprenörer till exempel kan övervinna samhällets motstånd genom att utveckla sin sociala identitet och autenticitet, får chaufförer för app-baserade taxitjänster uthärda sina brustna drömmar och upprätthålla sin känsla av maskulinitet genom att dela känslor och broderskap med andra förare på sociala medier, sammanfattar Dinh.

Du hittar hela avhandlingen här:
Essays of Enduring in Entrepreneurship

Trang Thi Quynh Dinh försvarar sin avhandling den 8 december 2023 klockan 12:00 på Svenska handelshögskolan, auditorium Futurum, Arkadiagatan 22, Helsingfors.
Doktorsdisputationen hålls som en hybrid. Deltagare kan närvara på plats eller via Teams: doktorsdisputation Trang Thi Quynh Dinh

Opponent: Docent Ewald Kibler, Aalto-universitetet, Finland.
Kustos: Professor Joakim Wincent, Svenska handelshögskolan.