| 24.01.2023

Doktorsavhandling: Sociala medier suddar ut gränserna för arbete

Sociala medier har blivit en central del av dagens sociala liv, eftersom de skapar ett forum där människor kan interagera med varandra och med teknologier, såsom algoritmer, oberoende av fysiska avstånd och andra gränser. I dagens arbets- och organisationssammanhang är det vanligt att användningen av sociala medier suddar ut många invanda gränser.

-Många av oss lever stora delar av våra liv online. Vi kommunicerar genom våra mobilskärmar och våra interaktioner möjliggörs av plattformar för sociala medier, skriver Anna Maaranen i sin doktorsavhandling ‘Socio-technological encounters and new discursive dynamics in social media spaces’.

Maaranen framhåller att en ny dynamik för interaktion håller på att växa fram på de sociala medierna – som varierar från etablerade jättar som Facebook, Instagram och Twitter till trendande plattformar som TikTok och BeReal.

-Det här betyder att ’var’, ’hur’ och ’vem’ i en interaktion ändras på de sociala medierna, där interaktionerna i en allt större utsträckning äger rum på olika webbplattformar, mellan människor och teknologier och genom olika digitalt förmedlade och verbala, visuella och teknologiska medel.

Enligt Maaranen suddar den nya dynamiken i de sociala medierna ut gränserna för arbetslivet, exempelvis vad som uppfattas som tid och rum som hör till arbetssammanhang. De sociala medierna och de mobila enheterna möjliggör arbetsrelaterade interaktioner både på arbetsplatsen och hemma, under arbetstid och utanför arbetstid.

Dessutom ändras språket då samma plattformar och samma metoder för kommunikation, såsom emojin, används för både personlig och professionell kommunikation. Sociala medier öppnar också upp ’organisatoriska frågor’ för kritik online.

Arbetsplatsfrågor, som till exempel ojämlikhet, eller interna förändringsprocesser som sammanslagningar, är i allt större utsträckning utsatta för allmänhetens  och diskuteras i öppna forum på webben. Således kan organisatoriska frågor blandas in i mer omfattande sociala debatter.

-Arbetet tar en allt större plats i rum, tid och språk utanför arbetstiden och vice versa, sammanfattar Maaranen.
I avhandlingen ger Maaranen exempel på aktuella fenomen, såsom rörelsen bakom hashtaggen #MeToo och dess inverkan på arbetsplatser samt överlappningen av privat- och yrkesliv i politikers sociala mediekanaler.

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet: Socio-technological encounters and new discursive dynamics in social media spaces Opens in new window

Doktorsdisputationen för Anna Maaranen äger rum på fredagen 27 januari kl. 12.00 EEST vid Hanken Svenska Handelshögskolan.
Du kan delta på distans via Teams. Opens in new window

Opponent: Sine Nørholm Just, Professor, Roskilde University
Kustos: Janne Tienari, Professor, Svenska handelshögskolan