| 26.04.2024

Hankens Finnish Innovation Index listade igen årets mest innovativa företag i Finland

Vinnarna i FII
Enligt Finnish Innovation Index (FII) är BeyondMeat, MeEat och Oatly de mest innovativa företagen i Finland 2024. Den årliga FII-studien, som genomförs av Svenska handelshögskolan (Hanken), rangordnar de mest innovativa företagen och deras respektive branscher enligt finska konsumenters syn på saken.

Finnish Innovation Index (FII) mäter företagens innovativitet ur ett konsumentperspektiv bland kunder som under de senaste sex månaderna har köpt eller använt produkter från företagen som ingår i studien.

Innovativitet mäts på två sätt: kommersiell och social innovation. Kommersiell innovation innebär att konsumenterna uppfattar ett företag som en kreativ pionjär, någon som har brutit ny mark inom sitt område. Med social innovation avser man i vilken utsträckning företag gynnar samhället och miljön genom innovationer.

År 2024 ansåg konsumenterna att de mest innovativa företagen i Finland är: Beyond Meat, MeEat, Oatly, Ikea, Marimekko, OddlyGood, Alpro, Uber, Fazer, Fiskars, Lumene, Sokos hotels och Neste.

I år introducerade FII en dessutom en ny kategori: ansvarsfull och rättvis marknadsföringspraxis. Med den nya kategorin vill man uppmärksamma de ökade förväntningarna och den kommande EU-regleringen på marknadsföringspraxis och hållbarhetskrav.

- När vi lade till detta ser vi nya företag som konsumenterna uppfattar som rättvisa och ansvarsfulla. Rättvis marknadsföringspraxis är till exempel rättvisa försäljningsmetoder, öppenhet i kommunikationen, rättvis prissättning och möjlighet att reklamera, säger professor Kristina Heinonen, initiativtagare och projektledare för FII vid Hanken.

Den växtbaserade livsmedels- och dryckesindustrin är ett utmärkt exempel då dessa företag dominerar även den nya FII-kategorin.

- Vår bransch är i rampljuset, vilket ger oss fördelen att göra gott inom ett område som redan är bekant för konsumenterna. Så det handlar om tajming, men jag vill gärna tro att det vi gör faktiskt är mycket innovativt. Vi vill förändra hela livsmedelssystemet. Min dröm är att våra produkter skulle vara så smakliga att folk skulle vara villiga att betala mera för våra produkter än för kött, sade Petteri Ruska from MeEat, som klarade sig bra i den nya FII-kategorin.

Rankningen baseras på mer än 23 000 svar från över 5800 konsumenter som utvärderade innovativiteten och attraktiviteten hos 77 företag och organisationer inom 17 branscher. Det finns motsvarande index också för bland annat Norge, Sverige, Danmark, Spanien och USA.

Studiens resultat presenterades på seminariet Hanken Insights – Innovation for a Sustainable World. Representanter från några av de bäst presterande företagen diskuterade vilka faktorer som påverkar företagens innovationsförmåga.

Paneldeltagare i evenemanget:

Alain Mavon, vice verkställande direktör för FoU och hållbarhet, Lumene Group
Johanna Uimonen, kommunikationsdirektör, Scandic Hotels Finland
Petteri Ruska, vd, MeEat Food Tech Ab
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring, Svenska handelshögskolan, Centre for Relationship Marketing and Service Management (CERS)

Diskussionen modererades av Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education.