De inhemska språken i kandidatexamen

De inhemska språken i kandidatexamen

I kandidatexamen ska du ha

två främmande språk, minst 6 + 6 sp i vardera språket
studier i svenska 6 sp (enligt anvisningarna nedan)
finska 6 sp (enligt anvisningarna nedan)

Svenskakurserna

Du ska avlägga svenskan under ditt andra läsår.

Du som har svenska som skolspråk ska avlägga svenskakurserna:
5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation
5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation

Du som har finska som skolspråk väljer svenskakurserna:
5643-1 Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation
5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation

Om du har finska som modersmål rekommenderar vi också kursen 5645 Repetitionskurs i svensk grammatik I, 2 sp.

Finskakurserna

Du ska avlägga finskan under ditt andra läsår.

Du som har svenska som skolspråk väljer finskakurserna:

5715-1 Kirjallinen yritysviestintä B eller 5715-2 Kirjallinen yritysviestintä C (OBS: C-nivån kräver minst Eximia i A-finska i studentexamen)
5716-1 Suullinen yritysviestintä B eller 5716-2 Suullinen yritysviestintä C

Om du har lägre studentexamensvitsord i finska än cum laude aproratur i A-finska (lång kurs) eller magna cum laude i B-finska (kort kurs) - avlägg 5729 Kieliopin kertauskurssi innan du avlägger Kirjallinen yritysviestintä B. Placera 5729 under Valfria språkstudier i studieplanen i Sisu.

Du som har finska som skolspråk väljer finskakurserna:

5715-3 Kirjallinen yritysviestintä (äidinkieli suomi)
5716-3 Suullinen yritysviestintä (äidinkieli suomi)

Du som har fått din skolutbildning på Åland och/eller har lägre nivå i finska än B1.2

Du som inte läst någon finska tidigare, eller finska på lägre nivå än B1.2 kan ansöka om dispens från Hankens obligatoriska kurser i finska. Gör det genom att fylla i denna blankett. Notera att du ändå behöver  kompensera med kurser i ett annat/andra språk så du uppnår minst 24sp i språkstudier.Följ anvisningarna här för hur du för in ändringarna i din studieplan i Sisu.

Om du har fått din skolutbildning på Åland och inte behärskar finska på B-nivå kan du anhålla om dispens från att uppfylla språkkraven i finska. Notera att du ändå behöver  kompensera med kurser i ett annat/andra språk så du uppnår minst 24sp i språkstudier. Följ anvisningarna här för hur du för in ändringarna i din studieplan i Sisu.

Du som har fått din skolutbildning utanför Finland:

Om du fått din skolutbildning utanför Finland och inte behärskar finska på B-nivå ska du avlägga kurser i valfritt språk så att språkstudierna sammanlagt uppgår till 24sp. Notera att du inte behöver ansöka om dispens från kurserna Kirjallinen yritysviestintä och Suullinen yritysviestintä utan är automatiskt befriad från att läsa dessa kurser. Trots detta måste du göra ändringar i din studieplan i Sisu, följ anvisningarna här.

Kunskaper i finska på avgångsbetyget

Du som har svenska som skolspråk och läst finska på B-nivå kommer att få nöjaktiga kunskaper i finska (ifall du fått vitsordet 1-3 i B-kursen) eller goda kunskaper (ifall du fått vitsordet 4-5 i B-kursen) på kandidatexamensbetyget. Du som läst finskakurserna på C-nivå eller som modersmål får goda kunskaper i finska på examensbetyget oberoende av vitsord i kursen.