Digitalisering av undervisningen

Online kurser, e-tentamen, interaktiva moment online, videoföreläsningar

Digitalisering av undervisningen stöds av Hanken Digital Learning Policy (godkänd 18.5.2022):

Digitalisering av undervisningen är ett rätt vitt och ospecificerat begrepp. Digitaliseringen kan ske i en liten del av kursen, eller hela kursen kan ske online utan fysiska möten.

 • Kursmaterialet bör så långt det är möjligt vara tillgängligt online - powerpoints, videon, länkar till elektroniska artiklar, eböcker etc. Biblioteket har bra instruktioner och hjälper gärna till! Opens in new window
 • Föreläsningar kan bandas (Panopto) eller teorin spelas in via kortare föreläsningar på förhand (Panopto, Camtasia, Teams). Flipped classroom betyder att studenterna tar del av videon/material på förhand och i klass diskuterar man utgående från teorin, eller räknar t.ex. övningsuppgifter. Klassrummet kan givetvis vara fysiskt i klass eller online.
 • Workshops, Webinarer, seminarier och mottagning kan hållas online via Teams
 • Asynkrona diskussioner inom olika teman eller t.ex. om en artikel eller övningsarbete kan skötas via diskussionsgrupper i Moodle (eller t.ex. Teams)
 • Grupparbeten och jobba på gemensamma dokument kan göras i Microsoft Teams
 • Digitala examen i form av
  • e-tentamen i Examinarium - tentamen sker på studentens egen valda tid i ett videoövervakat utrymme. Passar utmärkt för mognadsprov, litteraturkurser, förhandsquizz men också för att tentera färdigheter i program som Excel, Mathlab, SPSS. Studenten anmäler sig via exam.hanken.fi och bokar tid. Läraren måste givetvis ha gjort en e-tentamen för att det skall vara möjligt.
  • e-tentamen i övervakad klass - kan göras i Moodle med Hankens datorer i datorsal, eller egen dator (men det förutsätter att el och nät fungerar). Högskolan använder Safe Exam Browser (SEB) för att kunna begränsa åtkomst till internet och material på studentens dator.
  • hemtentamen som e-tentamen - studenterna har en viss tid på sig inom vilken de skall ha utfört hemtentamen, ofta via Moodle.