Digitalisering av undervisningen

Online kurser, e-tentamen, interaktiva moment online, videoföreläsningar

Digitalisering av undervisningen stöds av Hanken Digital Learning Policy (godkänd 18.5.2022):

Digitalisering av undervisningen är ett rätt vitt och ospecificerat begrepp. Digitaliseringen kan ske i en liten del av kursen, eller hela kursen kan ske online utan fysiska möten.

 • Kursmaterialet bör så långt det är möjligt vara tillgängligt online - powerpoints, videon, länkar till elektroniska artiklar, eböcker etc. Biblioteket har bra instruktioner och hjälper gärna till! Opens in new window
 • Föreläsningar kan bandas (Panopto) eller teorin spelas in via kortare föreläsningar på förhand (Panopto, Camtasia, Teams). Flipped classroom betyder att studenterna tar del av videon/material på förhand och i klass diskuterar man utgående från teorin, eller räknar t.ex. övningsuppgifter. Klassrummet kan givetvis vara fysiskt i klass eller online.
 • Workshops, Webinarer, seminarier och mottagning kan hållas online via Teams
 • Asynkrona diskussioner inom olika teman eller t.ex. om en artikel eller övningsarbete kan skötas via diskussionsgrupper i Moodle (eller t.ex. Teams)
 • Grupparbeten och jobba på gemensamma dokument kan göras i Microsoft Teams
 • Digitala examen i form av
  • e-tentamen i Examinarium - tentamen sker på studentens egen valda tid i ett videoövervakat utrymme. Passar utmärkt för mognadsprov, litteraturkurser, förhandsquizz men också för att tentera färdigheter i program som Excel, Mathlab, SPSS. Studenten anmäler sig via exam.hanken.fi och bokar tid. Läraren måste givetvis ha gjort en e-tentamen för att det skall vara möjligt.
  • e-tentamen i övervakad klass - kan göras i Moodle med Hankens datorer i datorsal, eller egen dator (men det förutsätter att el och nät fungerar). Högskolan har ännu inget slutet system (typ Digabi som studentexamen använder), för att kunna begränsa åtkomst till internet och material på studentens dator.
  • hemtentamen som e-tentamen - studenterna har en viss tid på sig inom vilken de skall ha utfört hemtentamen, ofta via Moodle.