Examensbetyg

Slutskedet av studier.

Information om slutskedet av dina studier och viktig information bl.a.  om hur du ansöker om examensbetyg samt blankett för ansökan och tidtabell för betygsutdelning hittar du under studiernas slutskede.