Examensfest

Information om kandidatfesten, ekonombrevsutdelningen och doktorspromotion.

När du avslutat dina studier på Hanken har ännu efter betygsutdelningen möjlighet att fira din examen.

Kandidatfest

Kandidatfesten är den nyaste bland Hankens fina traditioner av examensfester och har ordnats i Helsingfors en lördag i januari sedan 2013. I Helsingfors ordnades festen senaste i januari 2020, och i Vasa under hösten 2019. Tanken bakom kandidatfesten är att ge en morot till att utexamineras, uppmärksamma din kandidatexamen som en viktig etapp och stärka gemenskapen bland magisterstuderande inom olika ämnen. I kandidatfesten ingår pinsutdelning, fotografering, tre rätters middag och dans i avslappnad stämning. Festen har varit gratis för dig som avlagt examen inom utsatt tid!

Kontakt: studievagledare-Hfors(at)hanken.fi / studievagledare-Vasa(at)hanken.fi

Ekonombrevsutdelning

ekonombrev.jpg

Du som utexaminerats till magister firar på Ekonombrevsutdelningen. Den hålls i Helsingfors varje höst. På grund av coronapandemin kunde ingen fest ordnas år 2020, därför bjuds de som utexaminerats mellan 1.11.2019-31.12.2020 till en ekonombrevsutdelning som går av stapeln fredagen den 19 november 2021. 

De som utexaminerats/utexamineras till magister mellan 1.1.2021-18.11.2021 inbjuds till en separat ekonombrevsutdelning fredagen den 26 november 2021.

I ekonombrevsutdelningen ingår en högtidlig utdelning av ett så kallat ekonombrev på den solenna akten i högskolans festsal, med mingel och en trevlig tre rätters middag därefter. Till den solenna akten får du som är utexaminerad ta med två gäster.

Mera information skickas ut i början av september.

Kontakt: ekonombrev@hanken.fi

Om du flyttar efter att du blivit utexaminerad magister, meddela din privata e-postadress till studieinfo(at)hanken.fi för att försäkra dig om att få en inbjudan till ekonombrevsutdelningen!

Då du utexaminerats som ekonomie magister från Hanken får du bära magisterring med Hankens sigill. Magisterringen kan beställas via Ari Kajander, tfn 0400 815 398 eller ari.kajander(at)widemark.com

Doktorspromotion

doktorspromovering.jpg

Med fem års mellanrum firas doktorerna som disputerat på Hanken med den högtidligaste av de akademiska festtraditionerna, doktorspromotionen. Till promotionen inbjuds alla som doktorerat på Hanken efter den föregående promotionen fram till några månader före promotionen. Doktorspromotionen ordnades senast i oktober 2019. Mera information hittar du här.

Kontakt: promotion@hanken.fi