Studieadministration

Var/av vem du kan få information och hjälp:

Doktorsprogram

 • Allmän rådgivning gällande forskarstudier på Hanken doctoral.studies@hanken.fi
  • Koordinatorn för forskarutbildningen står till tjänst med allmän studierådgivning. Du kan vända dig till koordinatorn med generella frågor om bl.a. studiernas uppläggning, studiebehörighet och antagning. Koordinatorns telefonnummer är +358 (0)40 3521 282.
 • Information om extern finansiering samt Hankens fonder
 • Administrerar studieframgångsuppföljningen
 • Har hand om ansökningarna och antagningsprocessen
 • Administrerar avhandlingsgranskningsprocessen
 • Tjänst med rådgivning om finansiering, stipendier och studier utomlands. Information om finanseringskällor och om forskarstudier utomlands finns även på våra webbsidor.

Studiebyrån

 • Tar hand om registreringen av nyantagna och den årliga registreringen
  • Vänligen notera att du måste gå igenom din studieplan med din examenshandledare innan du lämnar in blanketten till Studiebyrån
 • Registrerar tillgodoräknade (inkluderade) kurser i Sisu
 • Förser dig med studieutdrag, certifikat och olika blanketter vid behov
 • Administrerar processen för betygsansökan och betygsutdelningen
 • Mer detaljerad information om studieadministrativa ärenden hittar du här.
   
 • Studietjänster i Helsingfors
  • I Helsingfors betjänar Studentservice på första våningen
  • Erbjuder följande tjänster:
   • Officiella studieutdrag
   • Närvarointyg
   • Ansökan om tillgodoräkning av kurser (kan ge rätt blankett och ta emot ansökan)
 • Studietjänster i Vasa

Personalärenden

 • Handhar administreringen av ditt arbetsavtal och ärenden relaterade till din status som Hanken anställd personalarenden@hanken.fi