| 12.08.2021

Det här gjorde vi – Hankenalumnen Rasmus Öhman berättar vad han gjort i sitt jobb under de senaste åren

Rasmus Öhman
Rasmus Öhman, 28 år. Tog kandidatexamen 2016 vid Hanken i Helsingfors med redovisning som huvudämne, fortsatte vid Aalto-universitetet och blev ekonomiemagister 2019. Sedan oktober 2019 arbetar han på Deloitte AG i Zürich.

Årets första månader är som bekant hektiska för en revisor. Även Rasmus Öhman hade under våren fullt upp med bokslut, men han hann ändå initiera en träff för en handfull Hankenalumner i Zürich.

– Via mina magisterstudier blev jag del av det globala CEMS-nätverket som satsar mycket på sin alumnverksamhet världen över. Ofta när jag har träffat personer med liknande internationell utbildningsbakgrund eller erfarenheter, från Finland eller andra länder, har jag märkt att det finns mycket gemensamt att prata om. Det skulle vara en outnyttjad resurs att inte hålla kontakt med andra Hankenalumner. Samtidigt är det också ett sätt att i längden ge något tillbaka till Hanken som öppnade dörrarna för en internationell karriärbana, förklarar Rasmus Öhman.

För att hitta Hankenalumner i Schweiz kontaktade han Hankens alumnkoordinator Mira Aarnivuo, som hjälpte till med att knyta kontakterna. I maj ordnades en första träff, efter att kontakt etablerats via en whatsapp-grupp.

– Träffarna ska till en början vara informella, där vi kan prata om allt möjligt utan någon speciell agenda. Vi kanske går ut på en vandring i bergen eller bara sätter oss ner och tar en öl.

Han beskriver Zürich som en internationell stad med hög levnadsstandard. Det hörs många språk och det finns en ständig efterfrågan på ekonomer. Han har själv svenska och tyska som modersmål och sökte sig redan under magisterutbytet till den tysktalande delen av Schweiz och universitetet i S:t Gallen.

– Det finns en utbredd uppfattning om att man måste kunna tyska för att kunna arbeta och bo i Zürich, men det stämmer inte. Tyska behövs för vissa jobb, men generellt klarar man sig utmärkt på engelska här.

En annan uppfattning om Schweiz är att kostnadsnivån är hög. Rasmus Öhman påminner om att även lönerna ligger på en nivå som matchar levnadskostnaderna.

– Jag trivs bra här med arbetet och omgivningen. På veckosluten går jag ofta ut och njuter av att vandra i bergen. Det finns enormt många rutter att välja mellan och de finns kartlagda på webbsidor så att man kan planera sin vandring på förhand.

Även om tillvaron i Zürich är behaglig håller Rasmus Öhman dörrarna öppna för nya erfarenheter.

– Jag har tänkt stanna här tills vidare, men jag är såpass ivrig på att utveckla mig själv och att se omvärlden att jag nog också kan tänka mig flytta vidare till andra intressanta länder och kulturer.

 

Text: Johan Svenlin