| 13.01.2021

Det här gjorde vi – Hankenalumnen Johanna Karanko berättar vad hon gjort i sitt jobb under den senaste månaden

Johanna Karanko, 52 år. Utexaminerad från Hanken i Helsingfors 1993 med företagsledning och organisation som huvudämne. Sedan september 2018 jobbar hon som Finlands generalkonsul i Hongkong.

I Hongkong upptäcktes det första covid-19 fallet redan 22 januari och vardagen förändrades snabbt. Möten, seminarier, mässor och konferenser blev inledningsvis inställda, men småningom började evenemangen genomföras i digitalt format. 

­– Sedan september är live-möten tillbaka och det verkar som att allt som sköts upp i våras och i somras ska tas igen nu, säger Johanna Karanko.

Hon siktade tidigt på en internationell karriär och tänkte att hon skulle arbeta i ett internationellt företag.

– Jag utexaminerades från Hanken samtidigt som Finland drabbades av en svår lågkonjunktur. Mitt första jobb blev ett halvårigt markandsundersökningsprojekt på DHL International. Eftersom arbetsmarknaden fortsättningsvis var dålig, for jag som licentiatstuderande till Spanien på ett Erasmus-utbyte för att bli flytande på spanska.

Vintern 1994 flyttade hon tillbaka till Finland och fick jobb som koordinator för internationella relationer på det som senare blev Metropolia-yrkeshögskolan. Två år senare kom hon in på utrikesministeriets diplomatutbildning, den så kallade Kavaku-kursen med två andra Hankeiter.

– Totalt var vi 13 ekonomer av 28 intagna eftersom exportbefrämjade betonandes. På denna bana är jag fortfarande och har nu representerat Finland som diplomat i över 24 år.

Finlands ambassader och konsulat har haft en viktig roll i den rådande globala krissituationen. 

– Beskickningarna har varit Finlands ögon och öron som har informerat landets beslutsfattare om situationen runt om i världen, om andra regeringars beslut och vilka stimulanspaket som sjösatts. Vi har också hjälpt finländare hem när flygförbindelserna inte fungerat som normalt.

Företag i Finland har känt av sviktande exportmarknader under pandemin, inte minst i Sydostasien. Också där har beskickningarna en uppgift.

– Genom Team Finland hjälper vi finländska företag med verksamhet i Asien att balansera de negativa ekonomiska effekterna av pandemin.

Hongkong har förutom viruset också skakats av kravaller under det senaste året, men staden erbjuder också lugna områden.

– Jag njuter av att vandra i Hongkongs många naturparker. Bara 25 procent av Hongkong är bebyggt och 40 procent av Hongkong är naturparker. Som diplomat är våra posteringar tre–fyra år långa och jag vill se så mycket som möjligt under tiden.

Intervjun gjordes i oktober 2020 och den har publicerats i Hanken 1/2020, som utkom i slutet av november 2020. Du kan läsa tidningen här.

Text: Johan Svenlin