| 15.02.2018

Dataskydd, info och utbildning

För att vägleda oss i hanteringen av personuppgifter i enlighet med GDPR finns nu utbildningsmaterial på webben.

Besök gärna sidan https://arjentietosuoja.fi.Där finns filmer för olika behov; för ledningen och för dem som hanterar personuppgifter. Vissa filmer är även textade till svenska och engelska. Till slut kan man testa sig, bara dock på finska:https://arjentietosuoja.fi/fi/#/quiz Länkar och mera information finns också på våra hemsidor om dataskydd:https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/jobba-pa-hanken/it-tjanster/datasake… önskan (och säkerligen ministeriernas) är att alla som hanterar personuppgifter bekantar sig med materialet och kör testen