| 24.09.2015

Camilla och John Lindfors satsar 250 000 euro på Hanken

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat 4,2 miljoner euro.

Hankenalumnerna Camilla och John Lindfors donerar 250 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

- Det är viktigt att det finns en stark ekonomiutbildning på högskolenivå på svenska i Finland. Både min fru och jag har fått en gedigen utbildning på Hanken och vi vill gärna se att andra får samma möjlighet. Det bästa sättet att säkerställa Finlands framtida konkurrenskraft är att investera i utbildning, särskilt inom ett område som kommer att ha en direkt inverkan på ekonomin över tiden, säger John Lindfors.

- Det här är kampanjens hittills största privata donation och vi är djupt tacksamma för den. Det känns fantastiskt att våra alumner engagerar sig i Hankens framtid, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat 4,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

 

Mer information:

Kampanjchef Janina Jansson