| 25.10.2023

Bloomberg datagräns

Bloomberg i Quantum
Bloombergs dagliga datagräns har blivit överskriden under oktober! Det betyder att man kan inte ladda ner datan i Excel add-inen tills 1.11! Detta påverkar varje Bloomberg Terminal konton. Vanlig användning av databasen fungerar som normalt.