| 18.12.2023

Ansök om utbytesstudier eller praktikstipendium före 31.1.2024

Ansökningsomgången för utbytesstudier höstterminen 2024 och praktikstipendium för maj-augusti 2024 är nu öppen för studerande med deadline 31.1.2024.

Utbytesstudier höstterminen 2024

Ansökan om utbytesstudier för höstterminen 2024 stänger 31.1.2024 kl. 23:59. Märk att du kastas ut ur ansökan vid deadline. Därför är det viktigt att du har skickat in din ansökan före deadline. Observera också att inget tekniskt stöd finns att tillgå efter kl. 16:00 den 31.1.2024.

Studerande som ansöker om en utbytesstudieplats måste i enlighet med utbytesprogrammen och de bilaterala avtalen med samarbetsuniversiteten vara behörig för utbytesstudier. Du hittar behörighetskraven för kandidat- och magisterutbyte på denna sida. 

Du hittar anvisningar om hur du ansöker om utbytesplats och länken till ansökan här.

Vid frågor, vänligen kontakta outgoing.mobility(at)hanken.fi.

Praktikstipendium maj-augusti 2024

Vi uppmuntrar magisterstuderande som inte redan fått stipendium för utlandsvistelse under sina magisterstudier att ansöka om stipendium för sin praktikperiod som sker inom maj-augusti 2024. Även studerande på kandidatnivå kan ansöka om stipendium för praktik men kandidater uppmuntras att i första hand utföra sin obligatoriska utlandstermin som utbytesstudier. Du hittar anvisningar om hur du ansöker om stipendium för praktik och länken till ansökan här.

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för att hitta din praktikplats. Innehållet av praktiken godkänns av din praktikexaminator, dvs. hen som ansvarar för praktikkursen på ditt huvudämne. Du hittar vem det är i Sisu. Kom också ihåg att du inte redan behöver ha en praktikplats för att kunna ansöka om stipendium. Du har tid t.o.m. 15.4.2024 att meddela om din praktikplats.

Vid frågor, vänligen kontakta careeservices(at)hanken.fi