| 02.12.2022

After Class podcast: Vem slår resultatmål?

Jeppe Christoffersen från CBS föreläser på Hanken i Vasa
Jeppe Christoffersen (Copenhagen Business School) har forskat i företag som tenderar slå diverse resultatmål. Ett dylikt mål är att visa en liten vinst istället för en liten förlust.

- Speciellt i börsnoterade sammanhang finns många dokumenterade fördelar med att slå resultatmål, säger Jeppe Christoffersen.

Christoffersens forskning om mindre ägarstyrda danska privata aktiebolag som inte har skulder till kreditinstitut visar också att de slår resultatmål, till synes helt utan externa incitament. Man märkte att ledare, som samtidigt var ensamma ägare, till och med var beredda att gå ner i sin egen lön för att lyfta företagets resultat över noll.

- Eftersom det är irrationellt började vi fråga vad det är som driver dem till det, säger Christoffersen.

Med hjälp av registerdata kopplade Christoffersen och hans medförfattare ihop ledarnas civilstatus med företagsdata. Resultaten av deras studie visar att ledare som slår ett privat mål, att gifta sig före 30, har en större sannolikhet att också slå resultatmål i sina företag.

Christoffersen tror att det finns många andra privata mål som kunde förklara företagens beteende.
- Om någon känner till dylika privata incitament som går att mäta med registerdata får man gärna höra av sig, säger han.

Jeppe Christoffersen gästföreläste nyligen på Svenska handelshögskolan och deltog också i det senaste podcastavsnittet av After Class med Jesper & Dennis Opens in new window .