|
I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter med att "litet också kan vara vackert".
|
Vasa är i förhållande till invånarantalet Finlands näst största studiestad - statistiskt sett är var femte Vasabo en högskolestuderande.