| 02.09.2016

Hankens rektor Karen Spens efterlyser diversitet: Störst är inte alltid bäst!

I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter med att "litet också kan vara vackert".

Enligt rektor Karen Spens skall alla universitet i Finland inte dras över samma kam, utan påpekar att universitetssektorn mår bra av diversitet. Spens tar således ställning emot de rekommendationer som professorer Bengt Holmström, Sixten Korkman och ETLAs vd Vesa Vihriälä inkluderat i sin promemoria för finansminister Petteri Orpo.- Visst behövs en klar arbetsfördelning vad gäller verksamhet och inriktning. Men vi kan inte automatiskt utgå ifrån att stora enheter nödvändigtvis är den enda och bästa lösningen, påpekar Spens.Enligt Spens är Hanken är ett perfekt exempel på att en liten enhet är kan vara både produktiv och effektivt bedriva både forskning och undervisning av hög kvalitet.- Enligt utredningar gjorda av bl.a. Finlands Akademi är Hanken det mest produktiva universitetet i Finland och har dessutom den högsta graden av genomslagskraft. Våra studerande avlägger dessutom sina studier snabbast i Finland, säger Spens.Att Finland behöver en liten fristående handelshögskola som flexibelt kan anpassa sig efter förändringar och krav i omgivningen, styrks bland annat av det täta samarbete Hanken har med näringslivet och det starka stödet Hankens donatorer visat högskolan. Hanken-alumnerna placerar sig dessutom väl både på den nationella och internationella arbetsmarknaden.- Kvalitén i Hankens verksamhet styrks av att vi uppnått alla de tre mest betydelsefulla internationella ackrediteringarna (EQUIS, AACSB ja AMBA) och således hör till den ena procent handelshögskolor globalt som har uppnått denna status. Hankens forskning är även rankad femte bäst i världen vad gäller citationsfrekvens, betonar Spens.Spens vill lyfta fram Hankens internationella karaktär och hur den inverkar positivt på hela Finlands-bilden. Spens betonade denna profilering genom att hålla sitt inskriptionstal på både svenska och engelska, för första gången i Hankens historia.Läs hela rektors inskriptionstal på Hankens webbplatsMer information:Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation
+358 40 3521 213
nina.olin@hanken.fi