|
I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter med att "litet också kan vara vackert".