|
UniSports förmåner för alumner
|
Hankenalumner har möjlighet att ta del av alumnförmåner gratis.
|
Högskolans närvaroanmälda grundexamenstuderande har rätt till studenthälsovård och Hanken erbjuder fler olika samtalstjänster.