|
Hanken kommer att stå värd för en av tre moduler i en doktorandkurs som ges i samarbete med SSE och BI.
|
29.04.2016
En paneldebatt som utforskar hur flyktingar skall bättre kunna integreras i den finska arbetsmarknaden genom innovativa lösningar.
Tags
|
Vi eftersträvar att vara koldioxidneutrala år 2030. Vi använder WWF:s Green Office som environmental management system (EMS).