Finnish Labour Market 2.0 -Integration through Innovation

Plats
Helsingfors
Rum
Festsalen
En paneldebatt som utforskar hur flyktingar skall bättre kunna integreras i den finska arbetsmarknaden genom innovativa lösningar.

Välkomna till det femte Corporate Social Responsibility evenemanget som organiseras av Hankens CSR studeranden: Finnish Labour Market 2.0 -Integration through innovation.

 

Årets tema är den finska arbetsmarknaden och dess kapacitet att absorbera de flyktingar som har anlänt till Finland under de senaste åren. Under år 2015 har över 30 000 asylsökande anlänt till Finland och år 2016 estimeras även flera anlända. Nykomlingarna måste integreras i vårt samhälle och det lättaste sättet att göra det skulle vara via arbete. Av olika orsaker har detta dock visat sig vara svårt. Evenemangets ändamål är att diskutera problematiken med flyktingarnas sysselsättning samt möjliga lösningar till problemet.

 

Vi har äran att presentera våra paneldeltagare:

Matti Sarvimäki (Aalto Universitetet, Institutionen för nationalekonomi)
Sonja Hämäläinen (Arbets- och näringsministeriet)
Elie El-Khouri (Newco Helsinki)
Mikko Räsänen (Finlands Näringsliv EK)
Susanna Ilmoni (KSF Media)
Östen Wahlbeck (Helsingfors Universitet)

Mustafa Salam Abdalmee

Maadh Alsammarraie (Zharity)

 

Seminariets huvudtalare: 

Maryan Abdulkarim, aktivist, journalist och debattör.

 

Evenemanget är öppet för alla intresserade, du är välkommen att bjuda in dina kollegor. Evenemanget hålls på engelska.

 

Anmäl dig senast 28.4 för att säkra din plats. Antalet platser är begränsat.

Registrering för eventet kan göras här. Opens in new window

 

För mer information besök vår hemsida Opens in new window eller facebook evenemang. Opens in new window

 

Ta gärna kontakt om du har frågor:hankencsr@gmail.com

 

Välkommen!

Tags