|
Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 30.8.2017.
|
I sitt möte den 5 april 2017 godkände Akademiska Rådet (AR) 9 st magisteravhandlingar. AR konstaterade att avhandlingarna tenderar samlas mot terminernas sista möten.
|
Hanken har ett råd för forskarutbildningen och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.
|
Hankens verksamhet styrs av universitetskollegiet, styrelsen, rektor och det akademiska rådet bestående av sektionerna utbildningsrådet och forskningsrådet.