|
Hankens verksamhet styrs av universitetskollegiet, styrelsen, rektor och det akademiska rådet bestående av sektionerna utbildningsrådet och forskningsrådet.